Zaštita podatak

Zaštita Podataka

Lični podaci

Veoma nam je važno da vaši lični podaci budu zaštićeni. Donja izjava o zaštiti podataka vas informiše o obimu, prirodi i svrsi prikupljanja, korišćenja i obrade ličnih podataka. U zavisnosti od vrste ugovora, osim imena, adrese, datuma rođenja, zanimanja i podataka o računu u banci, oni mogu da podrazumevaju i osetljive posebne podatke, koji se odnose na zdravlje, prihode i kreditnu sposobnost. Vaši lični podaci su predmet posebne zaštite, koju mi garantujemo tehničkim i organizacionim merama, a koje prikupljamo i koristimo isključivo u okviru konteksta odredbi zakona o zaštiti podataka Republike Srbije kao i važećih evropskih propisa.

Pristup podacima

Nikakvi lični podaci neće biti evidentirani kada posetite naš veb-sajt. Zapisuju se isključivo podaci koji se čuvaju na serverskim log fajlovima - datum i vreme pristupa, naziv veb-sajtova kojima je pristupljeno, nazivi preuzetih fajlova, količina prenetih podataka, statusni kod pristupa, korišćen tip pretraživača i verzija, operativni sistem korisnika, URL veb-sajt sa kojeg je pristupljeno našem veb-sajtu i provajder preko kojeg je pristupljeno. Ovi podaci se ne koriste da biste vi lično bili identifikovani i ne dovode se u vezu sa ličnim podacima (na primer sa upitom za kontakt), već se samo vrednuju statistički, kako bi se optimizirao tehnički kvalitet i kvalitet sadržaja našeg prisustva na mreži.

Prikupljanje ličnih podataka

Ukoliko želite da stupite u kontakt sa nama - putem našeg formulara za kontakt, ili našeg portal za kandidate - vaši lični podaci će biti prikupljeni. Ovi podaci se čuvaju na kompjuterima sa posebnom zaštitom i koriste se jedino u svrhe u koje ste vi te podatke nama preneli. Mi nećemo prenositi vaše lične podatke trećim licima, osim ukoliko se vi izričito ne saglasite sa tim, odnosno ako tako moramo da postupimo da bismo pružili uslugu ili zaključili ugovor. Kada se ugovor bude u potpunosti obradio, vaši podaci će biti zaključani i obrisani kada prestane da važi zakonska odredba poreskog i zakona o poslovanju, pod uslovom da se niste izričito saglasili da se podaci koriste i nakon tog roka. Podaci će se prenositi korisnicima u trećim zemljama uz poštovanje zakonskih odredbi. Državne institucije i organi mogu da prime informacije isključivo u okviru zakonskih obaveza o informisanju, ili na osnovu sudskog naloga. U slučaju da stupite u kontakt sa nama, imate mogućnost da date izjavu o saglasnosti na bilo kom mestu na veb-sajtu gde je moguć pristup ličnim podacima. Ona može i da se povuče u bilo kom trenutku slanjem e-mejla na našu adresu ili standardnog dopisa.

Kolačići

Da bismo mogli da vam pružimo informacije skrojene po vašoj meri koje su za vas važne, informacije o vama i vašem ponašanju kao korisnika prikupljaju se i čuvaju na ovoj veb stranici pomoću kolačića. Kolačići su mali tekstualni fajlovi koji se deponuju na vašem računaru ili na drugim uređajima koji se koriste za pristup internetu od strane servera veb-sajta. Vaš veb pretraživač šalje ove kolačiće nazad veb-sajtu svaki put kada ga posetite. To nam omogućava da vas identifikujemo kada ponovo posetite stranicu i da sačuvamo informaciju o vašim afinitetima. Međutim, prikupljeni podaci se ne koriste za identifikaciju posetilaca na ovom veb-sajtu bez posebno date saglasnosti te osobe i ne povezuju se sa ličnim podacima. Prikupljanje i čuvanje podataka može se povući u bilo kom trenutku za ubuduće. Takođe imate pravo i mogućnost da odredite da vaš pretraživač odbija naše kolačiće. U ovom slučaju, međutim, funkcionalni opseg naše internet ponude može biti ograničen.

Dodaci društvenih mreža

Naš veb-sajt koristi dodatke za društvene mreže XING (kojim upravlja XING AG, Gänsemarkt 43, 20354 Hamburg, Nemačka, prepoznatljiv po uokvirenom logou "X"), LinkedIn (kojim upravlja LinkedIn Ireland, Gardner House, Wilton Place, Dablin 2, Irska prepoznatljiv po uokvirenom logou "in"), Facebook (kojim upravlja Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, SAD, prepoznatljiv po uokvirenom logou "f"), Twitter (kojim upravljaTwitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisko, CA 94103, SAD, prepoznatljiv po uokvirenom logou "t"), Google+ (kojim upravlja Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, SAD, prepoznatljiv po uokvirenom logou "g+"). Mi nemamo nikakvog uticaja na prikupljanje i korišćenje podataka koje prikupe XING, LinkedIn, Facebook, Twitter i Google+. O tome možete da se obavestite iz uslova korišćenja i uputstava za zaštitu podataka predmetnih operatera.