{{$page->title}}

Pojačajte
svoj talenat!

Više od 15 godina Easy Consult je partner od poverenja širokom spektru poslodavaca i onih koji traže posao. U težnji da budemo lider na tržištu, imamo iskustvo i alate za postizanje pozitivnih promena u zapošljavanju i upravljanju osobljem. Uvek smo u potrazi za najnovijim trendovima u HR-u, ostajući verni svojoj misiji izgradnje dugotrajnih odnosa sa našim klijentima, kandidatima i zaposlenima.

U osnovi naše kompanije je snažni Pan-Evropski identitet. Naša ambicija je da olakšamo mobilnost radne snage unutar Evropske unije, smanjujući tako pritiske na tržištu rada i neutralisanje ekonomske neravnoteže.

Cilj koji smo sebi postavili je da stvorimo sveobuhvatnu evropsku HR platformu za kompanije i kandidate i da nastavimo da uvodimo inovativne usluge zapošljavanja i ljudskih resursa.

DOSTIGNUĆA

Više od 15 godina iskustva u pružanju inovativnih rešenja za ljudske resurse, zapošljavanje i upravljanje kadrovima.

Regrutni timovi specijalizovani po poslovnim sektorima koji rade na raznim jezicima

Stručnost u međunarodnom zapošljavanju i mobilnosti - 12 kancelarija u 5 zemalja.

Velika baza podataka sa više od 200.000 profesionalaca sa širokim spektrom stručnosti i raznovrsnim setom veština.Više od 10.000 uspešno plasiranih kandidata u zadnjih 5 godina.

JAVITE SE ZA
BESPLATNU KONZULTACIJU

   

Contact us for a free consultation: