Ирена Стоянова, ръководител на екипа ИТ рекрутмънт: Бъдещето е в колаборацията между хората и новите технологии

В моята работа в Изи Консулт, като специалист, който работи в екип за IT подбор, наблюдаваме, че безспорно специалистите в тази област на първо място са едни от най-търсените хора за работа вбъдеще.  Напълно разбираемо, именно технологичният сектор е този, който продължава да дава заетост на голям процент от работещите у нас и по света. Те са вече част от почти всеки бизнес и нуждата от такива специалисти непрекъснато расте, заради бързите темпове на развитие на технологиите и нуждата от автоматизация и дигитализация.  

С глобалното развитие и автоматизацията на работните процеси и ежедневието, някои професии, които са били изключително популярни и обещаващи са застрашени да изчезнат по-скоро отколкото очакваме. Поради динамиката, постоянно променящите се тенденции и сложността на настъпващите промени, трудно могат да бъдат фиксирани конкретни хронологически граници кога някои професии биха могли да бъдат заменени с услуга или продукт от съвременната технология. 

Потребителите няма да имат особени проблеми да се приспособят  към по-качествени и по-бързо доставяни продукти. Адаптацията, обаче, може да се окаже по-трудна за компаниите и служителите в тях. 

Професии в сферата на производството и услугите, като служители в банки, касиери в супермаркети, куриери, преводачи, охранители, фабрични работници и дори някои административни позиции, биха  изчезнали до едно или две десетилетия. Това са само част от редица професии, но идват и много нови. 

Производственият сектор е идеално приложение за роботизация на работните процеси. За да са конкурентноспособни на пазара, на големите индустриални производители се налага да оптимизират своята дейност, от производството, през поръчките до логистиката. Роботизацията и автоматизацията дават възможности за разработване на нови процедури и контрол на качеството, подобрена производителност и намаление на грешките, в следствие от неправилно планиране или човешки пропуск.  

 

Въпреки че процесът на дигитализация в тази индустрия е все още на ранен етап, ползите от внедряването на автоматизирани процеси дават високи резултати. Същевременно изискват по-малко капиталовложения, предлагат по-добро качество, намалени разходи и повече сигурност в различни производствени приложения, като обработката на материалите, проектирането, производителните етапи, логистиката, както и администрацията на процесите.  

Съвременните технологии могат да облекчат работата на хората и в сферата на услугите. Преди десетилетия касиерите в банките са работили с големи суми пари в брой,   днес за това се грижат  банкнотоброячните машини и банкоматите. 

По отношение на роботизацията  в туризма,  наблюдава се значителен спад и в този сектор. Пример за това са туристическите агенти. С изобилието от информацията в интернет, платформи, специализирани уебсайтове за резервация, всеки може да организира сам почивката си и тази професия се измества от възможностите, които предлага интернет. 

Домашните роботи като  косачки и прахосмукачки са част от нашето ежедневие, но вече могат да ни правят и наливат напитки - такъв е  първият роботизиран coffee shop в Сан Франциско. 

Въпреки това, все още има много други възможности за развитие на други професии в туризма. 

Това съвсем не са обикновени промени - , предстоят коренни трансформации на цели системи в производството, мениджмънта, начина на управление. Промени се наблюдават в очакванията на потребителите, търсенето, развитието на продуктите и върху организацията на бизнеса. 

Автоматизацията ще отнеме някои позиции, но ще открие много нови, други  позиции  няма да бъдат заменени, а ще еволюират. 

Няма съмнение, че роботите и автоматизацията увеличават присъствието си не само в работната ни среда, но увеличават присъствието си и в нашето ежедневие. Огледайте се - в супермаркетите вече се използват самообслужващи каси. Безспорно човечеството е на прага на нова технологичната революция, която ще промени начина ни на живот. Все още не ясно точно как ще се развият промените, но със сигурност ще засегнат всеки едни човек и обществото като цяло.  

Истината е, че няма как да се спре развитието на съвременните технологии и това развитие върви по-бързо, отколкото си мислим. Средата се променя и ние трябва да се адаптираме - бъдещето е колаборацията между хората и тези нови технологии. 

 
 
 

Reach out for a
free consultation