Специалистите по подбор са ментори в кариерното развитие на кандидатите - интервю на Александър Георгиев за Инженер БГ

Резултатите от анкета, в която Инженер БГ потърси мнението на техническите специалисти по повод мечтаната от тях работа, провокираха наблюденията и изводите на Александър Георгиев, мениджър „Бизнес развитие“ в Изи Консулт.

Разглеждайки отговорите на анкетираните, за нас, като компания с над 15-годишен опит в подбора и управлението на персонал, няма особени изненади в това какво посочват хората като условия да се чувстват добре на своето работно място. Базирайки се на опита си, бих добавил още няколко елемента.

Обучения, баланс в хоризонтално и вертикално развитие и хибриден режим на работа

Изи Консулт често работи с подобни специалисти, част от рекрутърите в компанията са тясно специализирани в тази област и наблюденията ни са, че за кандидатите много важен е секторът, технологиите, които се използват, и не на последно място – възможностите за обучения. Работата на тези специалисти предполага постоянно развитие, както и това те да са в крак с технологиите. Ето защо обученията формират сериозна част от техния интерес и дори понякога може да бъде форма на конкуренция между фирмите, които търсят такива професионалисти.

Наблюдавайки резултатите от анкетата, вниманието ми се фокусира и върху отговорите на респондентите по повод техните амбиции за развитие. Лично аз смятам, че има добър баланс между желанието за хоризонтално и вертикално развитие сред този тип специалисти. И този факт е лесно обясним. Все повече през годините за тях става важен размерът на компанията, който, грубо казано, „да ти пасва като човек“. Невинаги технологичният гигант е верният отговор на търсенето. Наблюдавам тенденция тези специалисти да сменят големи IT компании в полза на стартъпи или фирми, които целенасочено поддържат своя екип малък. Според мен това се случва заради търсенето на нови неща и желанието за сплотен екип.

Същевременно, голяма част от тези специалисти, още преди пандемията, активно търсят смесения вариант на работно място – възможността за хоум офис, комбиниран с реален офис, което е много характерно за този сектор. Това явление, което беше специфично за техническите специалисти и преди, сега се практикува все повече. Засилва се и тяхната роля в осигуряването на този хибриден вариант и за техните колеги – когато става дума за адаптиране на технологии, ползвани на работното място, към външна среда.

 

Подкрепа от страна на HR специалистите по пътя към мечтаната работа

Проучването посочва, че 73% от анкетираните не работят своята мечтана работа и 43% биха се преквалифицирали, за да постигнат това, което особено много привлече вниманието ми. Това според мен ясно и категорично показва един факт, пряко свързан с дейността на нашата агенция за подбор на персонал, а именно липсата на работещ модел в търсенето и наемането на работа, т.е. някой да търси твоята мечтана работа за теб.

Ние в Изи Консулт отдавна сме идентифицирали тази липса. Именно това е и една от основните ни задачи – да изградим такъв модел, за да могат хората, търсещи своето мечтано работно място, естествено да се обръщат към специалистите по подбор на персонал. Те са професионалистите, които могат да им предложат възможности и избор на ново работно място, но и много повече от това. Нашите рекрутмънт екипи водят комуникацията с потенциалните работодатели заедно с кандидатите и така успяват да помогнат за идентифициране на най-доброто място. Стремежът ни е този модел да бъде устойчив и да се превърне в нещо нормално, а не в новост. Такава е ситуацията и в Европа, където използването на услугите на фирми за подбор на персонал от търсещите работа е нещо обичайно.

Дори е много често срещано явление специалистите по подбор да играят ролята на ментори в кариерното развитие на кандидатите, като им помагат да намират потенциални работодатели. В България това все още се счита за услуга, преимуществено използвана от работодателите, и то в определени сектори, а всъщност процесът трябва да е двустранен – и работодателят, който търси своя идеален кандидат, и кандидатът, който търси своето идеално работно място. „Компанията ни работи усилено за популяризиране на работата с рекрутмънт специалисти при следваща кариерна стъпка, защото това не е просто да кандидатстваш по дадена обява. Това е цялостен процес, включващ множество компоненти – добре подготвени документи, добро представяне на интервю – все неща, които могат да бъдат от помощ в дългосрочен план, не само в дадения момент.

Проучвания като Вашето са изключително полезни не само за компании в сферата на човешките ресурси, но и за бизнеса като цяло. Те представляват ценен барометър за това какво всъщност търсят хората и допринасят за подобряване на процесите по търсене на работа и наемане на служители.

 

 
 
 

Reach out for a
free consultation