Оперативен Счетоводител

Sofia, Sofia City Province, Bulgaria
Accounting / Audit / Finance

Повече от 15 години Изи Консулт e доверен партньор в предостaвянето на персонализирани решения за подбор и управление на персонал. Стремежът ни да бъдем близо до всички участници в процесите и да отговорим на индивидуалните нужди на всеки клиент ни подтикна да изградим национално и международно присъствие в четири държави с офиси в София, Пловдив, Варна, Бургас, Шумен, Крайова, Белград и Франкфурт.

Като лидер на пазара, ние постоянно проучваме най-новите тенденции в света на човешките ресурси, водени от мисия ни - да изграждаме дълготрайни партньорства с нашите клиенти, кандидати и служители.

За един от нашите партньори, търсим Оперативен счетоводител, за да се присъедини към екипа им.

Задължения и отговорности:

• Осчетоводяване на първични счетоводни документи;

• Изготвяне на финансови отчети и справки;

• Изготвяне на статистическите отчети и приключването на съответни отчетни периоди;

• Подпомага дейността на Главния счетоводител;

• Приема, проверява, окомплектова, съставя, осчетоводява текущо първични и вторични счетоводни документи, класифицира, архивира;

• Проследява, засича и отговаря за разчетите с контрагенти и сметките, които води;

• Участва в изготвянето на справки за НАП и други държавни институции;

• Участва в разработването на стандартни оперативни процедури, инструкции, методически указания и други материали, свързани с финансово-счетоводната дейност на дружеството;

• Следи за промени в законодателството и подсигурява необходимата информация на

ръководството за вземане на управленски решения;

• Участва в инвентаризации;

Изисквания към кандидатите:

• Висше икономическо образование,

• Предишен опит като счетоводител;

• Отлично познаване на българските счетоводни стандарти;

• Отлична компютърна грамотност.

• Добро познаване на: нормативните актове в областта на счетоводството, финансовия, данъчния и осигурителен контрол; реда и изискванията за извършване на инвентаризации, счетоводни засичания и касови операции; нормативните изисквания за организацията на първичната отчетност и вида на необходимите първични документи;

• Умения за самостоятелна работа, както и умения за работа в екип;

• Умения за анализиране и разрешаване на проблеми;

• Отговорност, инициативност, дисциплинираност, лоялност към работодателя.

Като част от екипа, ще получиш:

Добро възнаграждение и социален пакет;

Възможности за обучение и кариерно развитие;

Динамична и предизвикателна среда;

Сигурност и стабилност в международна индустриална група.

Ако позицията представлява интерес за Вас, не се колебайте и ни изпратете Ваша актуална автобиография.

Нашите услуги са напълно безплатни за кандидатите.

Всички кандидатури ще бъдат разгледани при пълна конфиденциалност съгласно ЗЗЛД. Ще се свържем само с одобрените по документи кандидати.

Работата на Easy Consult по подбор на персонал се основава на удостоверение 2339/ 30.08.2017 за извършване на посредническа дейност по информиране и наемане на работа.

Resume
Choose file