Chemical engineer

Plovdiv, Plovdiv Province, Bulgaria
 

От 2004 година насам Изи Консулт се ползва с доверие като партньор на фирми и кандидати в различни сфери по отношение на решения в областта на подбор на персонал и временна заетост. Индивидуалният подход към нуждите на всеки наш клиент значително увеличава експертизата и портфолиото на Изи Консулт през годините. През последните години нашият екип се разрасна в цяла България с офисите ни в София, Пловдив, Варна и Бургас.

За наш клиент, ново стартираща производствена компания, търсим да назначим:Старши химик / Инженер по химически технологии 


Подходящият човек ще отговаря за следните дейности:

• Избор на суровини и химикали от външни доставчици и тяхната валидация. Входящ контрол на качеството

• Идентифициране и тестване на алтернативни съставки/химикали, които могат да заместят икономически изгодно досегашните вносни реактиви

• Експериментално модифициране на съставките с цел подобряване качествата на получения продукт

• Оптимизиране на производствения процес от химична гледна точка. Идентифициране на рисковете и тяхното превантивно отстраняване (т.е. управление на риска)

• Разучаване и въвеждане на съответните за продукта стандарти за контрол на качеството на изходящата продукция. Контрол на качеството на последната

• Разработване и прилагане на аналитичните тестове (вкл. механични), които са необходими за покриване на съответните стандарти

• Разучаване на действащите екологични стандарти и тези за безопасност на труда и тяхното въвеждане и усъвършенстване

• Администриране и ръководене на екипа на химичната лаборатория на завода

Необходими знания и умения:

• Подходящо образование и/или специализация като Полимерна химия, Инженерна химия или еквивалент, включително практически опит

• Опит на подобна позиция се счита за предимство

• Самоинициативност и самостоятелност. Умение да се откриват, комуникират и решават проблеми

• Английски език и химическа грамотност, позволяваща да се прочете/напише и разбере научна статия от Macromolecules, както и да се комуникира адекватно с международни партньори, били те доставчици или изследователи

• Способност да се анализират нуждите на производствен трансферен процес. Способност да се оцени ефективността на този процес, включително от финансова гледна точка

• Умение да се създава добра работна атмосфера и да се подпомага работата на екипа в лабораторията на фабриката

• Умение да се взимат решения и да се поема отговорност за тях.

Компанията предлага:

• Възможността да бъдете част от стартираща компания със силна визия и установени цели - които се превръщат в вълнуващи проекти

• Да работите заедно с някои от най-добрите специалисти, работещи в иновативни области

• Да придобиете силен фокус върху изграждането на марка с иновативни стратегии и подходи и разберете как обръщаме голямо внимание на непрекъснатото развитие

• Перспективи за дългосрочна заетост

Първият производител в Европа на нитрилни ръкавици за здравеопазването и хранително-вкусовата промишленост.

Готови ли сте за ново професионално предизвикателство? Очакваме Вашата биография.

Всички кандидатури ще бъдат разгледани конфиденциално. Ще се свържем само с одобрените по документи кандидати.

Работата на Easy Consult по подбор на персонал се основава на удостоверение 2339/ 30.08.2017 за извършване на посредническа дейност по информиране и наемане на работа.

Resume
Choose file