Quality manager

Sliven, Sliven Province, Bulgaria
Manufacturing

Изи Консулт е една от най-големите български компании, специализирана в управлението на човешки ресурси и подбора на персонал.

За наш клиент, водеща производствена компания, търсим да назначим:

МЕНИДЖЪР КАЧЕСТВО

Основни задължения:

 • Организира и контролира дейносттa по качеството на произвежданата продукция, постъпващите в складовете суровини и материали, междинната продукция от цех в цех, комплектоващите детайли и изделия.
 • Организира и извършва пълна проверка на готовата продукция геометрична точност; външния вид; консервацията преди опаковане съгласно изискванията на клиента.
 • Осъществява контрол за спазване на стандартите за качеството на продукцията и влаганите в нея суровини
 • Анализира причините за произведената некачествена продукция и предлага мерки за отстраняването им.
 • Организира извършване на пълна проверка на качеството на детайли, възли и изделия и съответствието им с технологичната и конструктивна документация
 • Спира използването на суровини, материали, инструменти и приспособления, машини и съоръжения, които не осигуряват желаното качество или противоречат на предписаната технология, като уведомява за това ръководството на фирмата
 • Организира входящ контрол върху качеството на всички кооперирани и закупени детайли, материали, възли;
 • Спазва изискванията на процедурите по качество във фирмената Система за управление на качеството.

Какво очакваме от Вас:

 • Образование висше;
 • Трудов стаж опит в областа на машиностроенето и съвременни техники за управление на качеството;
 • Допълнителни знания и умения съвместяване със сродни специалности; умения за работа с техника, инструменти и техническа документация; отговорност и мотивираност за работа; инициативност; 

Кандидатствайте и можете да получите:

 • Дългосрочна работа в голяма и разрастваща се производствена компания;
 • Трудов договор и пълни осигуровки;
 • Работа на стандартно работно време;
 • Богат социален пакет и допълнителни бонуси;
 • Възможности за професионално развитие.

Ако успяхме да привлечем интереса Ви, кандидатствайте сега, като ни изпратите актуална автобиография.

Наш консултант ще се свърже с одобрените по документи кандидати.

Услугите на Изи Консулт са напълно безплатни за кандидатите.

Работата на Easy Consult по подбор на персонал се основава на удостоверение 2339/30.08.2017г

Resume
Choose file