Експерт Обществени Поръчки

Sofia, Sofia City Province, Bulgaria
 

От 2004 година насам Изи Консулт се ползва с доверие като партньор на фирми и кандидати в различни сфери по отношение на решения в областта на подбор на персонал и временна заетост. Индивидуалният подход към нуждите на всеки наш клиент значително увеличава експертизата и портфолиото на Изи Консулт през годините. През последните години нашият екип се разрастна в цяла България с офисите ни в София, Пловдив, Варна и Бургас.

За наш клиент - водеща строителна компания, търсим да назначим:
Експерт, обществени поръчки

Основни изисквания:

- Висше строително образование;

- Опит на позиция в сферата на обществени поръчки минимум 3 години; /желателно е да има опит като ПТО/

- Познания относно процесите и операциите при изпълнение на отделни видове СМР, както и технологията на ценообразуване и офериране;

- Отлични познания при разчитането на строителна и проектна документация;

- Умения за тълкуване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки и строителството;

- Опит в изготвянето на оферти за обществени поръчки – техническо предложение, линейни календарни графици и ценово предложение;

- Опит в подаването на обществените поръчки в ЦАИС ЕОП ще се счита за предимство;

- Работа със специализиран софтуер - Building Manager и/или Gaudy;

- Отлична компютърна грамотност - MS Office, AutoCAD, MS Project.

Отговорности и задължения:

- Изготвяне на технически предложения, включително организация на строителството;

- Технология на строителството;

- Линейни календарни графици;

- Изготвяне и остойностяване на количествени сметки;

- Изготвяне на анализни цени и подготовка на ценови предложения за участие в обществени поръчки;

- Анализ, водене, съхраняване и проследяване на цялата документация по изготвяне и предаване на тръжната процедура, както и мониторинг на досието на обществената поръчка до издаване на решение за избор на изпълнител.

Услугите на Изи Консулт са напълно безплатни за кандидатите!

Работата на Easy Consult по подбор на персонал се основава на удостоверение № 392/02.03.2022 за извършване на дейност като предприятие, което осигурява временна работа, валидно до 02.03.2027 г.

Resume
Choose file