Оперативен Счетоводител

Sofia, Sofia City Province, Bulgaria
Accounting / Audit / Finance

Повече от 15 години Изи Консулт e доверен партньор в предоствянето на персонализирани решения за подбор и управление на персонал. Стремежът ни да бъдем близо до всички участници в процесите и да отговорим на индивидуалните нужди на всеки клиент ни подтикна да изградим национално и международно присъствие в четири държави с офиси в София, Пловдив, Варна, Бургас, Шумен, Крайова, Белград и Франкфурт.

Като лидер на пазара, ние постоянно проучваме най-новите тенденции в света на човешките ресурси, водени от мисия ни - да изграждаме дълготрайни партньорства с нашите клиенти, кандидати и служители.

През последните няколко години развихме експертиза, изградихме специализирани екипи и оптимизирахме услугите си, за да отговорим на специфичните нужди на следните динамично развиващи се сектори: Производство и Инженеринг; Aутсорсинг на Бизнес Процеси; Продажби, Маркетинг и Администрация; Информационни и Комуникационни Технологии;

За един от нашите партньори търсим Оперативен Счетоводител, за да се присъедини към екипа им.


Задължения и отговорности:

 • Подпомага дейността на Главния счетоводител;
 • Приема, проверява ,окомплектова, съставя, осчетоводява текущо първични и вторични счетоводни документи, класифицира, архивира;
 • Проследява ,засича и отговаря за разчетите с контрагенти и сметките които води;
 • Участва в изготвянето на справки за НАП и други държавни институции;
 • Разработва стандартни оперативни процедури, инструкции, методически указания и други материали, свързани с финансово-счетоводната дейност на дружеството;
 • Следи за промени в законодателството и подсигурява необходимата информация на ръководството за вземане на управленски решения;
 • Изготвя периодични справки за вътрешни нужди;
 • Съдейства и подготвя данни при изготвянето на месечни и годишни отчети;
 • Участва в инвентаризации;
 • Изпълнява и други задачи във финансово-счетоводния процес на работа;


Изисквания към кандидатите:

 • Висше икономическо образование;
 • Професионален опит като счетоводител, минимум 3г.
 • Познания в областта на счетоводното и данъчното законодателство;
 • Познание на програмни продукти;
 • Внимание към детайлите;
 • Умения за работа в екип;
 • Отлични организационни и комуникативни умения;
 • Организираност и навременно изпълнение на поставените задачи .

Клиентът ни предлага:

 • Дългосрочна заетост
 • Възможности за професионална реализация;
 • Професионална и приятелска работна среда
 • Работни стандарти и процедури в международна компания
 • Корпоративна култура, която насърчава иновациите и развитието
 • Разнообразна и динамична работа в бързо развиваща се компания;

Ако позицията представлява интерес за Вас, не се колебайте и ни изпратете Ваша актуална автобиография.

Нашите услуги са напълно безплатни за кандидатите.
Всички кандидатури ще бъдат разгледани при пълна конфиденциалност съгласно ЗЗЛД. Ще се свържем само с одобрените по документи кандидати.

Работата на Easy Consult по подбор на персонал се основава на удостоверение 2339/ 30.08.2017 за извършване на посредническа дейност по информиране и наемане на работа.

Resume
Choose file