Специалист Планиране

Sofia, Sofia City Province, Bulgaria
IT - others

Повече от 15 години Изи Консулт e доверен партньор в предоствянето на персонализирани решения за подбор и управление на персонал. Стремежът ни да бъдем близо до всички участници в процесите и да отговорим на индивидуалните нужди на всеки клиент ни подтикна да изградим национално и международно присъствие в четири държави с офиси в София, Пловдив, Варна, Бургас, Шумен, Крайова, Белград и Франкфурт.

Като лидер на пазара, ние постоянно проучваме най-новите тенденции в света на човешките ресурси, водени от мисия ни - да изграждаме дълготрайни партньорства с нашите клиенти, кандидати и служители.

За един от нашите партньори търсим Специалист Планиране, за да се присъедини към екипа им.


Задължения и отговорности:

 • Ще изготвяте периодична месечна програма на производството и ще съгласувате с производствения директор, началниците на отдели и цехове и съответните представители на търговски отдел;
 • Ще планирате и давате срокове на новопостъпили поръчки, също така ще актуализирате сроковете на поръчките, които няма да бъдат изпълнени в срок, поради технически или други причини;
 • Ще координирате изпълнението на поръчките, като давате указания на началниците на отдели и цехове и началник смени и ще изготвяте програма за изпълнение, която ежедневно се обсъжда с тях;
 • Ще запълвате буферните количества, като изисквате ежеседмично разпределение на подаването на реални поръчки към производството;
 • При необходимост можете да осъществявате трансфери между поръчките с цел навременното им изпълнение и използването на отказани количества;
 • Ще събирате статистическа информация от всички отдели и цехове, която се обсъжда и анализира съвместно с началниците на отдели и цехове с цел повишаване и оптимизиране на производството.


Изисквания към кандидатите:

 • Висше техническо образование или средно образование с математически/технически профил;
 • Опит на подобна позиция минимум 1г. ;
 • Умения за работа с MS Office;
 • Владеене на Английски език – писмено и говоримо;
 • Възможност за работа с големи обеми от информация;
 • Спазване на крайни срокове;
 • Аналитично мислене и съсредоточеност и внимание към детайлите.

Предимства :


• Умения за работа със SAP;

Като част от екипа, ще получиш:

 • Добро възнаграждение и социален пакет;
 • Възможности за обучение и кариерно развитие;
 • Динамична и предизвикателна среда;
 • Сигурност и стабилност в международна индустриална група

Ако позицията представлява интерес за Вас, не се колебайте и ни изпратете Ваша актуална автобиография.

Нашите услуги са напълно безплатни за кандидатите.
Всички кандидатури ще бъдат разгледани при пълна конфиденциалност съгласно ЗЗЛД. Ще се свържем само с одобрените по документи кандидати.

Работата на Easy Consult по подбор на персонал се основава на удостоверение 2339/ 30.08.2017 за извършване на посредническа дейност по информиране и наемане на работа.

Resume
Choose file