Поверителност

Защита на данни

ОБЩА ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ НА „ИЗИ КОНСУЛТ” ООД

 


Приложима от: май 2018 г.

 1. ВЪВЕДЕНИЕ

Тази Обща Политика обяснява как ние събираме и обработваме Вашите данни в качеството ни на Администратор.

ВАШИТЕ ОТГОВОРНОСТИ:

 • Запознайте се с Общата Политика.
 • Ако сте в договорни отношения с нас, моля, проверете свързаните с тях условия и/или политики: те могат да съдържат допълнителни подробности за това как събираме и обработваме данните Ви.
 • Обърнете внимание и на допълнителна информация и условия, с които Ви запознаваме на различни етапи от нашето взаимодействие.
 • Ако ни предоставите лична информация за други хора или ако други ни предоставят информацията Ви, ще използваме тази информация само за конкретната цел, поради която тя ни е била предоставена. Ако ни предоставяте информация за трети лица, то Вие следва да имате правно основание за това, а също така следва да запознаете третите лица с начина, по който ние ще обработваме техните данни.
 • Предоставяйки ни данни, Вие ни декларирате, че сте на възраст над 18 /осемнадесет/ години.
 1. КОИ СМЕ НИЕ И КАК ДА НИ НАМЕРИТЕ?

Ние, „ИЗИ КОНСУЛТ” ООД, сме Администратор по отношение на Вашите лични данни и носим отговорност за тях. Нашата основна дейност е в сферата на ЗАЕТОСТТА. Понеже тази дейност е специфична, ние сме разработили ь самостоятелни политики за нея, публикувани по-долу на тази страница под заглавие „Политика за защита на личните данни – посредничество при наемане на работа и подбор на персонал“ и „Политика за защита на личните данни на работници/служители при временна работа“.

Запознайте се с тях съответно, ако използвате нашите услуги по заетостта.

Ако имате някакви въпроси за някоя от нашите Политики или за Вашите лични данни, моля, свържете се с нас.

Данни за контакт с нас: 

„ИЗИ КОНСУЛТ” ООД, ЕИК: 115829812, седалище и адрес на управление: гр. София, район “Младост”, ж.к. „Младост 4”, Бизнес Парк София, Сграда 15, партер,

Може да се свържете с нас на горния адрес, както и на е-mail: dpo@easyconsult.eu,

Определили сме Длъжностно лице по защита на личните данни. Данни за контакт: dpo@easyconsult.eu.

Много важно е информацията, която имаме за Вас, да бъде вярна и актуална. Моля, информирайте ни при промени или ако забележите грешки.

 1. КАКВИ ВАШИ ДАННИ ОБРАБОТВАМЕ, С КАКВА ЦЕЛ И НА КАКВО ОСНОВАНИЕ?

Ние обработваме лични данни с определени цели и на съответни правни основания, в зависимост от Вашата роля спрямо нас.

3.1 Когато сте посетител или потребител на нашия уебсайт www.easyconsult.eu

А) Автоматично събирана информация: Вие може да получите достъп до уебсайта, без да въвеждате лични данни. Но и в този случай автоматично се обработва определена информация, като Лог файлове /файлове за събития/, Бисквитки (Cookies), Анализ на уебсайта чрез Google Analytics .

Б) Социалните приставки или бутони /Social Plug-in/ Facebook,  Twitter, Linkedin или други. Използването им е по Ваше желание. Тези бутони представляват връзка към сайтове на трети страни, които, посредством бисквитки, събират и обработват лични данни съгласно свои политики. Ние не носим отговорност за тях, но с оглед на Вашата информираност и права, Ви Молим да се запознаете с тях.

Поставили сме тези приставки, за да направим уебсайта ни по-функционален за посетители, както и за да популяризираме нашата дейност и услуги, ако Вие доброволно споделите наше съдържание в съответните сайтове. Приемаме това за наш легитимен интерес.

Б.1. Информация за използваните социални приставки

Линк относно Google Analytics.

За да подобряваме непрекъснато нашия уебсайт, ние използваме Google Analytics, услуга за уеб анализ на Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, САЩ („Google”). Google Analytics използва „бисквитки”, които се съхраняват на компютъра Ви и позволяват анализ на използването на уебсайта. Информацията, генерирана от „бисквитките” за използването Ви на този уебсайт, обикновено се изпраща на сървър на Google в Европа (или в държава-членка на Европейското икономическо пространство) за анонимизиране на IP адреса, така че се изключват всички лични характеристики. Едва след анонимизирането му, съкратеният IP адрес се прехвърля на сървър на Google в САЩ и се съхранява там. Само в изключителни случаи се налага прехвърляне и съхранение на пълния IP адрес на сървър на Google в САЩ. Този уебсайт използва Google Analytics с разширение за анонимно събиране на IP адреси (така нареченото IP маскиране). От наше име Google ще използва събраната информация за оценка използването на уебсайта, съставяне на отчети за дейността на уебсайта и предоставяне на други услуги, свързани с използването на уебсайта. IP адресът, предаван от Вашия браузър в контекста на Google Analytics, не се комбинира с други данни на Google. Можете да откажете използването на „бисквитки”, като изберете подходящите настройки в браузъра си. Бихме искали все пак да посочим, че в този случай е възможно да не можете да използвате изцяло всички функции на уебсайта. Можете също така да откажете Google да събира данните, генерирани от „бисквитки”, свързани с използването на уебсайта (включително IP адреса Ви) и обработва тези данни, като изтеглите и инсталирате добавката за бразуър, достъпна от следната връзка: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en  Създава се „бисквитка” за отказ, която предотвратява събирането на данните Ви, когато посещавате този уебсайт в бъдеще. Допълнителна информация за защитата на данни в Google Analytics можете да намерите на https://www.google.com/analytics/terms/bg.html  и на https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=en.

Линк относно социални приставки

Социалнa приставка /Social Plug-in/ Facebook: В нашия уебсайт сме включили бутон на социалната мрежа Facebook (1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA - www.facebook.com). Можете да разпознаете бутоните Facebook чрез логото на Facebook или бутона „Харесване”.

Като оператор на уебсайт, ние не разполагаме с информация относно съдържанието на предаваните данни или използването им от Facebook.Също така не знаем кога сте кликнали върху който и да е бутон. За повече информация относно начина, по който Facebook използва информацията Ви, моля, вижте Декларацията за поверителност на Facebook https://www.facebook.com/policy.php#

Социалнa приставка /Social Plug-in/ Instagram. В нашия уебсайт сме включили бутон на социалната мрежа Instagram. Ние не разполагаме с информация относно съдържанието на предаваните данни или използването им от Instagram. Също така не знаем кога сте кликнали върху който и да е бутон. За повече информация относно начина, по който Instagram използва информацията Ви, моля, вижте техните условия на https://help.instagram.com/519522125107875

Бутон Twitter: Нашият уебсайт използва бутоните на услугата Twitter. Тези бутони са предоставени от Twitter Inc, 795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107, USA. Те се разпознават по термини като „Twitter” или „Следване”, представени заедно със стилизирана синя птица. С помощта на бутоните е възможно да споделите публикация или оферта от този уебсайт в Twitter или да последвате доставчика в Twitter. Когато влезете в някоя област от уебсайта, която съдържа такъв бутон, Вашият браузър установява директна връзка със сървърите на Twitter. Съдържанието на бутона Twitter се предава директно от Twitter в браузъра Ви. Поради тази причина ние не разполагаме с никакво влияние върху количеството данни, които Twitter събира с помощта на тези добавки и Ви информираме само въз основа на информацията, с която разполагаме. Допълнителна информация можете да намерите в Декларацията за защита на данните в Twitter на адрес http://twitter.com/privacy.

Проследяване на реализациите от LinkedIn: На уебсайта си използваме технологията за анализ и проследяване на реализациите на LinkedIn Corporation (2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, USA - www.linkedin.com - „LinkedIn”). С тази технология на LinkedIn могат да се показват реклами въз основа на интересите Ви. По този начин получаваме и обобщени и анонимни отчети от LinkedIn за рекламната дейност и информация за това как използвате нашия уебсайт. Допълнителна информация относно защитата на данни на LinkedIn можете да намерите тук: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy#choices-oblig. Можете да възразите срещу анализа на поведението Ви от LinkedIn и показването на препоръки въз основа на интересите Ви, като кликнете върху „Отхвърляне на LinkedIn” (за потребители на LinkedIn) или „Отхвърляне” (за други потребители) като последвате следната връзка: https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out

В) Препратки към други сайтове.

Нашият сайт може да препраща към други сайтове. Ако решите да последвате тези препратки, моля запознайте се подробно с политиките за защита на личните данни на съответните сайтове, за да разберете как ще се обработва Вашата информация от третите лица.

Г) Лични данни, които Вие ни предоставяте чрез уебсайта.

Когато използвате нашата контактна форма или друга наша услуга на уебсайта, ние обработваме личните данни за целта, за която Вие ни ги предоставяте, т.е. съобразно конкретната функция и Вашето искане. В наш легитимен интерес е да отговорим на Вашето искане. Задължителните полета, които ние сме заложили (например, в контактната форма), са минималната информация, която сме преценили, че ни е нужна. Моля не ни предоставяйте лична информация за Вас, която не е необходима за съответната цел. Обработваме също и информацията, която се създава с оглед на нашето взаимодействие, например самото съдържание на съобщенията чрез уебсайта.

Понякога обработваме Вашите данни и на т.нар. преддоговорно основание. Това основание прилагаме във всички случаи, в които Вие поискате да сключите договор с нас и ние обработваме необходимите Ваши данни с тази цел. В други случаи между нас може да е налице сключен договор и обработването на Вашите лични данни чрез уебсайта да е във връзка с изпълнение на наше договорно задължение. Ако кандидатствате за работа при самите нас (т.е. за наш служител, извън услугите ни по временна работа), моля запознайте се с т. 3.9. по-долу.

Д) Чувствителни данни за Вас /специални категории данни/.

Ние не събираме такива данни за Вас. Специални категории данни, или още „чувствителни данни”, са тези, разкриващи расов или етнически произход, политически възгледи, религиозни или философски убеждения или членство в синдикални организации, генетични данни, биометрични данни за целите единствено на идентифициране на физическо лице, данни за здравословно състояние, сексуален живот или сексуална ориентация. Моля, не ни предоставяйте такива данни. Предоставянето на такива данни, както и на други лични данни, които не са необходими за съответната цел на взаимодействието ни с Вас, излага на излишен риск Вашите права.  

Е) Комбиниране на информация.

Понякога комбинираме информация, събрана чрез уебсайта с друга, която получаваме от Вас по различни канали на комуникация /например, по имейл, телефон/ или от други източници -  публични източници, като Търговския регистър, или от трети страни – рейтинг компании, професионални профили, наши партньори, с които вие също взаимодействате във връзка с отношенията Ви с нас, например, когато сте заявили услуга, предоставянето на която е свързано с трета страна. Когато комбинираме тази информация, ние не я използваме за различна цел, за която не сме Ви информирали. 

3.2. Ако сте посетител на нашия офис:

В този случай ще Ви помолим да се представите и да ни предоставите основна информация за Вас /Вашите имена, организация, за която работите или представлявате/, можем да отразим също деня, в който сте ни посетили, понякога и конкретното време за това, както и информация за лицата, с които сте се срещнали. Ще използваме тази информация с оглед на нашия легитимен интерес да контролираме достъпа до нашия офис и сигурността, както и за да отчитаме и контролираме вътрешно дейността на нашите служители, с които Вие се срещате.   

3.3. Ако сте участник в наше събитие (конференция, представяне, коктейл, благотворителна акция и други):

Ще съберем необходимата информация, за Вашето включване и участие. Понякога може да поискаме информация за Вашите предпочитания, за да направим събитието по-приятно или полезно за Вас. В някои случаи събитията може да бъдат заснети с камери или фотоапарати и ние може да използваме съответни записи или снимки, както и информация за Вашето участие, за да рекламираме нашето събитие в медиите, на нашия уебсайт, в презентация или други. Ако това Ви притеснява, Вие може предварително да ни информирате, че не желаете да публикуваме информация за Вас или Вашия образ.

Също така ще запазим основна информация за Вас, за да се свързваме с Вас понякога и да Ви изпращаме информация за други подобни наши събития. Може също да поискаме от Вас обратна връзка за това как оценявате нашето събитие. Вие винаги имате право да възразите срещу този начин на използване на данните Ви, както е описано по-долу във връзка с Вашите права.     

3.4. Ако сте участник в наша промоционална кампания.

Понякога ние организираме такива кампании, например чрез нашите профили в социалните мрежи. В тези случаи ще обработваме информацията, която ни предоставяте за целта на участието Ви в съответната кампания.

3.5. Ако ни „следвате” в социалните мрежи.

Ако сте „харесали” нашия профил в социална мрежа или го „следвате”, съгласно практиките на съответните мрежи, Вие ще виждате съобщения, реклами или материали, публикувани от нас на страницата ни. Ако направите запитване до нас чрез съответната страница или, например, коментирате наша публикация, ние може да използваме функционалностите на същата мрежа, за да Ви отговорим, а ако сте поискали да се свържем с Вас по друг начин /например, като ни дадете Вашия телефонен номер/, ние ще се съобразим с Вашето желание с оглед на нашия легитимен интерес да отговорим на Ваше запитване, например.

3.6. Ако сте участник в наше обучение:

Ще съберем необходимата информация, за да Ви регистрираме. Ще обработваме информацията за Вашето участие, представяне, изпит /ако такъв се провежда/.

Също така ще запазим основна информация за Вас, за да се свързваме понякога с Вас и да Ви изпращаме информация за други подобни наши обучения. Може също да поискаме от Вас обратна връзка за това как оценявате нашето обучение. Вие винаги имате право да възразите срещу този начин на използване на данните Ви, както е описано по-долу във връзка с Вашите права.    

3.7. Ако сте наш бизнес контакт:

Това означава, че Вие представлявате организация - наш партньор, клиент или доставчик или сте неин служител. За да поддържаме деловите си отношения с организацията, ние често ще имаме нужда от информация за Вас, например: Вашите имена, телефон, имейл, skype контакт, визитна картичка, информация за Вашата длъжност в съответната организация. Ще обработваме също и следната информация: писмена/електронна или друга кореспонденция с Вас; данни, съдържащи се в документация във връзка с отношенията ни с организацията,  например Ваши подписи, описание на Ваше поведение, Ваши изявления и др.; всяка друга информация, която ни е необходима във връзка с деловите отношения с организацията.

3.8. Ако сте наш потенциален бизнес контакт:

Това означава, че Вие представлявате организация - наш потенциален партньор, клиент или доставчик или сте неин служител. Може да имаме Вашата информация от професионален публичен регистър, от наш общ бизнес контакт, който Ви е препоръчал, да сте ни дали визитната си картичка или контакти на събитие или среща. В тези случаи ние ще направим преценка за каква цел и на какво основание бихме могли да използваме Вашите данни за контакт. Ще вземем предвид контекста, в който това се е случило, както и Вашите разумни очаквания относно използването на личните данни от нас. Ако преценим, че за нас е налице легитимен интерес да се свържем с Вас, за да Ви поискаме оферта, предложим партньорство или да Ви предложим наш продукт или услуга, Вие винаги ще имате право да възразите срещу такова използване на Вашите данни, както е описано по-долу във връзка с Вашите права.     

В някои случаи може да се наложи да поискаме Вашето съгласие, като Вие винаги ще може да откажете да го дадете. 

3.9. Ако кандидатствате за работа при нас:

Това означава, че Вие сте изявили желание да станете наш служител, като сключите трудов договор с нас. Това може да стане в два случая: (първо) когато кандидатствате за определена обявена от нас позиция и съответно ни изпратите Ваше CV и/или мотивационно писмо или (второ) когато ни изпратите Ваше CV и/или мотивационно писмо без конкретна обява, за да се свържем с Вас, при наличие на подходяща свободна позиция.

За да предприемем стъпки за разглеждане на Вашата кандидатура, ние ще разгледаме изпратената от Вас информация. Ако категорично преценим, че сте неподходящ, ще изтрием Вашите лични данни в срок до 1 /една/ седмица от приемане на нашето решение за това, но не по-късно от 2 /два/ месеца от крайния срок за подбор по откритата позиция.

Ако кандидатствате за определена позиция, но поради някаква причина не можем да Ви поканим на интервю или да Ви наемем за нея и имаме желание да запазим Вашата информация занапред /за други подходящи за Вас позиции/, ще се свържем с Вас, за да поискаме Вашето съгласие за това.

Ако от самото начало не кандидатствате за определена позиция, ще приемем, че имате интерес към нашата организация като цяло. За това, ако преценим, ще запазим Вашата информация, за да Ви предлагаме работа занапред на основание нашия легитимен интерес да подбираме и наемаме служители, които са проявили интерес към нашата организация. В този случай ще запазим информацията за Вас за срока, за който самите Вие сте изявили желание, а ако не сте посочили такъв – за срок до 3 /три/ години.

В периода на кандидатстването Ви при нас ще съберем и допълнителна информация, за да преценим дали желаем да сключим договор с Вас, например, информация във връзка с Ваше интервю, Ваши тестове, референции, които сте ни предоставили. Когато преценим, че сте неподходящ, ще изтрием информацията за Вас. 

Моля, не ни предоставяйте Ваша информация, която не е необходима с оглед на Вашето кандидатстване при нас.

3.10. За какви други цели може да използваме Вашите лични данни?

По-горе сме описали най-типичните цели за обработването им, но следва да имате предвид и следните цели:

- за администриране на нашата дейност, включително отчетност и анализ в самото дружество – наш легитимен интерес;

- превенция на измами и други незаконни и престъпни дейности - наш легитимен интерес;

- за установяване и защита на правни претенции - наш легитимен интерес;

- за изпълнение на наши задължения по договор, по който не сте страна - наш легитимен интерес;

- за анализ ефективността на нашите услуги и дейност и подобряването им – наш легитимен интерес.

- за изпълнение на наши задължения по договор, по който сте страна;

- за изпълнение на наши задължения, приложими по закон, например счетоводни, данъчни и други задължения;

3.11. На какво правно основание обработваме Вашите данни?

3.11.1. Наше законово задължение

Това са случаите, в които обработването на Вашите лични е данни е необходимо за спазване на наше законово задължение.

3.11.2. Наш легитимен интерес  

Когато определяме нашето правно основание като „легитимен интерес”, ние първо преценяваме какъв е той и дали обработването на Вашите данни е необходимо за неговото постигане. Преценяваме също дали Вашите интереси, основни права и свободи нямат преимущество над него. Независимо от нашата преценка, Вие винаги имате право да възразявате срещу обработването, основано на легитимните интереси, както е описано по-долу в т. 9.1.4.

3.11.3. Преддоговорно или договорно основание

Когато следва да предприемем необходими стъпки, по Ваше искане, за сключване на договор помежду ни или да изпълним вече сключен между нас договор. В тези случаи ние ще положим грижа да обработваме само необходимата за целта Ваша информация.

3.11.4. Вашето съгласие.

Това е свободно изразено, конкретно, информирано и недвусмислено указание за Вашата воля, посредством изявление или ясно потвърждаващо действие, което изразява съгласие за обработване на Вашите лични данни за конкретна цел. Ако се налага да обработваме Ваши „чувствителни данни” на основание Ваше съгласие, то същото следва също да бъде изрично дадено. В т. 9.1.7. ще разберете как може по всяко време да оттеглите Вашето съгласие.

Имайте предвид, че съгласието е правно основание, различно от описаните по-горе. Например, подписване на договор помежду ни, не е равносилно на даване на съгласие.

Ако имате притеснения или колебания за това какво е точно приложимото основание за конкретна цел на обработване на Вашите данни, Вие винаги може да се обърнете към нас.

 1. МОЖЕ ЛИ ДА НЕ ПРЕДОСТАВЯТЕ ЛИЧНИТЕ СИ ДАННИ?

Вие сте длъжни да ни предоставите личните си данни, в случай че съществува такова Ваше договорно или законово задължение. Ако в такива случаи Вие не ни предоставяте тези данни при поискване, може да не успеем да сключим или да изпълним договора, или да реализираме някоя от другите цели. Във всички случаи ние ще Ви уведомим за това.

 1. С КОГО СПОДЕЛЯМЕ ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ?  

Може да се наложи да споделяме Вашите лични данни със страните, посочени по-долу:

5.1. В рамките на нашата група свързани компании, доколкото е приложимо – на основание нашия легитимен интерес да администрираме и отчитаме дейността си.

5.2. Доставчици на услуги –  обработващи лични данни. Това могат да бъдат хостинг компании, доставчици на IT услуги, системна администрация, куриери, мобилни оператори. С тях сключваме договори, които гарантират сигурността на Вашите данни.

5.3. Други администратори на лични данни, които ни предоставят съответни услуги – банки, одитори, адвокати, професионални консултанти и застрахователи, организатори на събития и други – когато това е необходимо за нашия легитимен интерес да ни предоставят определена услуга.

5.4. Публични органи, които изискват от нас деклариране на дейности по обработване.

5.5. Трети страни, на/с които продаваме, прехвърляме или обединяваме части от нашия бизнес или нашите активи – когато това е необходимо с оглед техния легитимен интерес да извършат анализ на нашата дейност и да сключат съответната сделка.

 1. МЕЖДУНАРОДНО ПРЕДАВАНЕ НА ДАННИ

6.1. Личните Ви данни се обработват обикновено в рамките на Европейския съюз или на Европейското икономическо пространство и в редки случаи се предават в други държави („трети държави”).

6.2. Ако се наложи предаване на данни в „друга държава” ние гарантираме, че преди такова предаване е осигурено необходимото ниво на защита на данните в съответната трета държава или при получателя в тази трета държава. Това може да се основава на решение на Европейската комисия относно адекватното ниво на защита на данните в определена трета държава като цяло. Като алтернатива, предаването на данни може да се основава на т. нар. „Стандартни договорни клаузи в ЕС”, договорени с получателя, или ако получателите са в САЩ, на основание на програмата за защита на неприкосновеността на личния живот между САЩ и ЕС (EU-US Privacy Shield). Информация за участниците в програмата за защита на неприкосновеността на личния живот между САЩ и ЕС (EU-US Privacy Shield) можете да намерите на www.privacyshield.gov/list. Ще се радваме да Ви предоставим допълнителна информация за подходящите и уместни гаранции за поддържане на подходящо ниво на защита на данните при поискване.

 1. СИГУРНОСТ НА ИНФОРМАЦИЯТА 

Ние сме въвели мерки за сигурност, за да предотвратим случайно изгубване, използване, промяна, разкриване или достъп до Вашите лични данни без разрешение. Ние също така предоставяме достъп до Вашите лични данни само на тези служители и партньори, които имат конкретна бизнес необходимост да имат достъп до такива данни. 

 1. СРОК ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА ДАННИТЕ 

Ще запазим Вашите лични данни само толкова дълго, колкото е необходимо, за да изпълним целите, за които сме ги събрали, включително за целите на спазване на законови, счетоводни, данъчни или отчетни изисквания.

Когато решаваме какъв е точният срок за съхранение на данните, ние вземаме предвид техния обем, естеството и чувствителността, потенциалния риск от вреди от неразрешено използване или разкриване, целите на обработване и дали те могат да бъдат постигнати чрез други средства и законови изисквания.

За данъчни цели законът изисква от нас да съхраняваме основна информация за нашите клиенти (включително данни за контакти, идентичност, финансови данни и данни за транзакции) в продължение на пет години /плюс текущата/, след приключване на съответните отношения.

В  много случаи ще се съобразим с давностните срокове съгласно приложимото законодателство, например, за завеждане на определени искове, което е в наш легитимен интерес.

Във всички случаи ние предприемаме мерки за ограничаване на достъпа до личните данни на съответни етапи, с оглед текущото обработване на данните и съответните цели.

При някои обстоятелства може да анонимизираме Вашите лични данни за изследователски, статистически или други цели, в който случай можем да използваме тази информация за неограничен период от време без допълнително уведомление до Вас.

 1. ВАШИТЕ ПРАВА

9.1. При определени обстоятелства, по закон, имате право да:

9.1.1. поискате достъп до личната Ви информация (обикновено наричано "заявка за достъп от субекта на данните"). Това Ви дава възможност да получите копие от личната информация, която съхраняваме за вас, и да проверите дали ние я обработваме законосъобразно.

9.1.2. поискате корекция на личната информация, която държим за Вас. Това Ви позволява да коригирате и актуализирате непълна или неточна информация, която държим за Вас.

9.1.3. поискате изтриване на Вашата лична информация. Това Ви дава възможност да ни помолите да изтрием или премахнем личната информация, когато не е налице основателна причина да продължим да я обработваме. Имате право да поискате от нас да изтрием или премахнем Вашата лична информация и в случая, когато сте упражнили правото си да възразите срещу обработването (вижте по-долу).

9.1.4. възразите срещу обработването на личните Ви данни, когато основаваме обработването на наш легитимен интерес (или такъв на трета страна) и са налице основания, свързани Вашата конкретна ситуация. Освен това, имате право да възразите, когато обработваме вашата лична информация за целите на директния маркетинг, включително в случаи на профилиране.

9.1.5. поискате ограничаване на обработването  на личната Ви информация. Това Ви позволява да ни помолите да спрем обработването на лична информация за Вас, например ако искате да установим точността или основанието за нейното обработване.

9.1.6. поискате прехвърляне на Вашата лична информация на друга страна /право на преносимост/.

9.1.7. оттеглите съгласието си - в случай че обработваме лични данни на основание Вашето съгласие или изрично съгласие, Вие имате право да оттеглите съгласието си по всяко време, без да се засяга законосъобразността на обработването въз основа на съгласие, преди то да бъде оттеглено.

Може да видите повече за тези права също на сайта на Комисията за защита на личните данни.

9.2. Упражняване на правата Ви.

Ако желаете да упражните някое от правата, посочени по-горе, или да получите повече информация за него, моля, изпратете ни имейл на адрес aleksandar.georgiev@easyconsult.eu, или ни изпратете писмо на нашия физически адрес, посочен в т. 3.

Няма да плащате такса за достъп до личните Ви данни (или за упражняване на някое от другите права). Въпреки това, може да наложим разумна такса, ако молбата Ви е очевидно неоснователна, повтаряща се или прекомерна, или ще откажем да изпълним молбата Ви при тези обстоятелства.  

Може да се наложи да поискаме от вас конкретна информация, за да ни помогнете да потвърдим самоличността Ви и да гарантираме Вашето право на достъп до Вашите лични данни (или да упражнявате някое от другите Ви права). Това е мярка за сигурност, която гарантира, че личните данни не се разкриват на лице, което няма право да ги получи. Също така може да се свържем с Вас, за да Ви поискаме допълнителна информация във връзка с Вашето искане за ускоряване на отговора.

Опитваме се да отговорим на всички легитимни искания в рамките на един месец. Понякога може да ни отнеме повече от месец, като в този случай ще Ви уведомим за това.

 1. ВАШЕТО ПРАВО НА ЖАЛБА ДО НАДЗОРЕН ОРГАН.

Ако не сте доволни от каквито и да било аспекти на това как събираме и използваме Вашите данни, имате право да подадете жалба до съответния компетентен Надзорен орган. Комисията за защита на личните данни е Надзорният орган на Република България, определена със Закона за защита на личните данни, както следва:

Адрес: София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2, GPS координати: N 42.668839 E 23.377495. Център за информация и контакти - тел. 02/91-53-518. Електронна поща: kzld@cpdp.bg. Интернет страница: www.cpdp.bg

Ще Ви бъдем благодарни, ако първо се свържете с нас, в случай на оплакване, за да се опитаме да Ви помогнем.

 1. ПРОМЯНА НА НАСТОЯЩАТА ПОЛИТИКА

Ние имаме право да променяме и актуализираме настоящата Политика. Ще публикуваме такива промени на нашия уебсайт https://easyconsult.eu/ Ако тези промени са съществени, то ние ще Ви информираме допълнително за това на Вашия имейл или друг подходящ начин за контакт с Вас.

Посредничество

 

ПОСРЕДНИЧЕСТВО ПРИ НАЕМАНЕ НА РАБОТА И ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ

Приложима от: май 2018 г.

 1. Въведение

Тази Политика обяснява как ние събираме и обработваме Вашите данни във връзка с нашите посреднически услуги по наемане на работа, подбор на персонал и свързаните с това услуги /наричани още „услуги” или „нашите услуги”/.  Ако използвате или посещавате някой от нашите уебсайтове, или сте в други отношения с нас, моля запознайте се също с Общата Политика за обработване на лични данни на Изи Консулт ООД на тази страница.  

1.1. Какво са посреднически услуги по наемане на работа?

- информиране и/или консултиране на търсещите работа лица и на работодателите;

- психологическо подпомагане на търсещите работа лица;

- насочване към обучение на възрастни;

- насочване и подпомагане за започване на работа, включително в друго населено място в страната или в други държави;

1.2. Какво по-точно означава подбор на персонал?

- това е услуга, която ние предоставяме на Работодателите, с които имаме сключени договори и се състои в преценка на съответствието на дадени кандидати за работа с изискванията на Работодателя за заемане на определена позиция /работно място/.

 1. Вашите отговорности:
 • Запознайте се с тази Политика.
 • Ако вече сте наш клиент, моля, проверете свързаните с договорите между нас условия, които касаят обработване на лични данни.
 • Обърнете внимание и на допълнителна информация и условия, с които Ви запознаваме на различни етапи от нашето взаимодействие.
 • Предоставяйки ни данни, Вие ни гарантирате, че тези данни са точни, верни и се отнасят за самите Вас, а не за друго лице.
 1. Кой е отговорен за обработването на личните Ви данни? 

3.1. Нашата отговорност

Ние, „ИЗИ КОНСУЛТ” ООД /ИЗИ КОНСУЛТ, ЕИК: 115829812, седалище и адрес на управление: гр. София, район “Младост”, ж.к. „Младост 4”, Бизнес Парк София, Сграда 15, партер, сме Администратор по отношение на Вашите лични данни и носим отговорност за тях.

Може да се свържете с нас на горния адрес, както и на е-mail: dpo@easyconsult.eu

Определили сме Длъжностно лице по защита на личните данни. За контакти: e-mail: dpo@easyconsult.eu.  

Важно е информацията, която имаме за Вас, да бъде вярна и актуална. Особено важно е да ни информирате, ако промените Вашия имейл, телефон или адрес, защото може да се окаже, че друго лице получава Вашата кореспонденция.

​​​3.2. Отговорност на Работодателя

Нашите услуги Ви помагат да намерите работа при Работодатели, които търсят служители. Когато Вашите лични данни бъдат предадени на такъв Работодател чрез нас, то той също носи отговорност за тях като Администратор на лични данни. Няма пречка да се свържете и с Работодателя във връзка с Вашите лични данни или конкретни въпроси, но винаги може да използвате нас, като точка за контакт, по отношение обработването на данните Ви от страна на Работодателя в процеса на кандидатстване при него.

 1. Какви данни за Вас обработваме, с каква цел и на какво основание ?

4.1. Първоначална информация при кандидатстване за позиция.

Най-често Вие влизате в контакт с нас по повод публикувана от нас обява за открита позиция при наш клиент – Работодател.

Кандидатствайки за тази позиция, Вие ни изпращате определена информация, която наричаме Първоначална информация при кандидатстване за позиция. Най-често тя се съдържа във Вашето CV /автобиография/, което Вие съобразявате с изискванията на обявата. Обикновено това са: Идентифициращи данни: Вашите имена, възраст; Данни за контакт с Вас: адрес, e-mail, телефон; Данни за Вашето образование и професионални квалификации: вид и степен, специалност, продължителност, данни за придобити квалификации; Информация за владеене на език и за други умения: език, ниво, компютърни умения, други, свързани с предлаганата позиция умения. Данни за вашия опит: информация за извършваната от Вас дейност в миналото – идентична или сходна с предлаганата позиция; Данни от мотивационно писмо: понякога може да изискаме такава информация, за да преценим какво Ви мотивира за предлаганата работа; Други данни, относими към конкретно предлаганата позиция.

Ние обработваме Първоначална информация при кандидатстване за позиция, за да направим ПРЕДВАРИТЕЛЕН ПОДБОР на кандидатите, т.е. да преценим дали сте подходящ кандидат за условията на позицията при Работодателя на база изпратената от Вас информация. Ако решим, че това е така, ние ще Ви предложим сключване на договор за посредничество (посреднически услуги) с нас. Това е задължително условие съгласно българското законодателство, за да Ви свържем със съответния Работодател. Възможно е да не Ви предложим нашите услуги по посредничество и просто защото позицията междувременно е била заета или оттеглена от Работодателя, т.е. позицията е „затворена”.

4.1.1. Как ще постъпим оттук насетне?

(а) Ако преценим, че не сте подходящ за позицията или ако позиция междувременно е „затворена”, няма да предоставяме Вашите лични данни на Работодателя. Въпреки това ще запазим Вашата Първоначална информация при кандидатстване за позиция в нашата база данни за срок не по-дълъг от 24 месеца, за да проверяваме за други сходни позиции, отговарящи на Вашата професионална характеристика. За целта се позоваваме на нашия легитимен интерес да се стремим да свързваме подходящите работодатели с подходящите кандидати. За да Ви предложим нашите посреднически услуги, ще се свържем с Вас с оглед сключването на договор за посредничество.

В случай че имате против да запазим Вашата Първоначална информация при кандидатстване за позиция за тази цел, Вие може по всяко време да възразите срещу запазването й и ние веднага ще се съобразим с това. Може да направите това възражение още с кандидатстването си по конкретната обява, като напишете в който и да е от изпратените от Вас документи или в съобщение до нас: ВЪЗРАЗЯВАМ ДА МИ ПРЕДЛАГАТЕ ДРУГИ ПОЗИЦИИ или друг текст с такъв смисъл.     

Не следва да се притеснявате, че ние публикуваме обяви за несъществуващи позиции, защото по закон ние сме задължени да публикуваме обяви, само ако имаме заявка от Работодател. Ние спазваме това изискване.

(аа) В някои случаи ще запазим Вашата Първоначална информация при кандидатстване за позиция в нашата база данни, за да проверяваме за други сходни позиции, отговарящи на Вашата професионална характеристика, на основание Вашето съгласие, което ние искаме от Вас. В случай че сме поискали Вашето съгласие и Вие не ни го предоставите, то ние няма да запазваме Вашата информация зa тази цел, т.е. в този случай ние няма да се позовем на нашия легитимен интерес, както е описан в буква (а).

(ааа) Възможно е да преценим, че Вашият профил не отговаря на профила на Работодателите, които обикновено са наши клиенти. В тези случаи ще изтрием Вашите лични данни, веднага след като направим тази преценка.

(б) Ако преценим, че сте подходящ за позицията и същата е „отворена”, ние ще Ви поканим на интервю или директно ще Ви насочим към интервю с Работодателя. Съответно ще Ви предложим да сключим Договор за посреднически услуги. Във всички случаи, когато между нас е налице сключен такъв договор, Вашите лични данни, които са необходими за изпълнението на договора от наша страна, ще бъдат обработвани на това договорно основание.

4.2. Как ще постъпим, ако сте ни изпратили Ваше CV и/или други документи, без да кандидатствате за определена позиция?

В този случай ще Ви включим в нашата база данни, за да проверяваме за позиции, отговарящи на Вашата професионална характеристика. За целта се позоваваме на нашия легитимен интерес да се стремим да свързваме подходящите работодатели с подходящите кандидати. За да Ви предложим нашите посреднически услуги, ще се свържем с Вас оглед сключването на договор за посредничество.

​​​​​​4.3. Как ще постъпим, ако получим информация за Вас от трето лице?

Ние се стремим да получаваме информация за кандидати директно от самите тях. За това винаги съветваме хората, които искат да насочат свои приятели, познати или други към нас и нашите услуги, да дадат нашите контакти и кандидатът да се свърже с нас. Въпреки това, има ситуации, в които може да се окаже, че сме получили такава информация за Вас от друго лице. Ние ще преценим всички обстоятелства и ще направим следното (а) ще предприемем действия във връзка с изтриване на Вашата информация, например, ако преценим, че сме получили същата поради грешка, или (б) ще  се свържем с Вас, за да Ви уведомим за получаването на тези данни и за настоящата политика. Ще Ви дадем възможност да потвърдите, че наистина желаете да Ви предоставяме услуги, съответно ще Ви предложим сключването на договор за посредничество. Ако се окаже, че изпращането на тази информация към нас е било нежелано или в процеса на контакта с нас заявите, че не желаете да Ви предоставяме каквито и да е услуги, ние ще изтрием Вашите лични данни. Възможно е и в този случай да запазим определена информация за Вас, например, с оглед на нашия легитимен интерес да защитим правата и законните си интереси в случай на съдебен и извънсъдебен спор.     

4.4. Как ще Ви предоставим нашите посреднически услуги?

Във всички случаи, в които ние приемем да Ви предоставяме посреднически услуги, следва да сключим споменатия вече договор за посредничество. Това е свързано с обработване на Ваши лични данни, с цел да ви предоставим съответната услуга, както и да спазим законовите изисквания, приложими спрямо нас, например:  *таблицата в края на текста

4.4.1. Отношения с потенциалните работодатели

Когато кандидатствате за конкретна позиция или Ви насочваме към определена позиция, това означава, че ние имаме сключен договор за посредничество с конкретен работодател и той ни е дал заявка да търсим служител/и за него. В този случай за нас е налице и още една съвместима цел да обработваме Вашите лични данни, а именно – да предоставим посредническа услуга на самия Работодател по подбор на кандидати и наемането им на трудов договор от Работодателя. В същото време, получаването /реализирането/ на тази услуга е целта, за която Работодателят обработва Вашите лични данни.

4.5. Легитимни интереси

В някои случаи ще използваме Ваши лични данни и за други наши или на трета страна легитимни интереси, които в същото време представляват и цели на съответното обработване:

- да развиваме дейността си като посредник по наемане на работа;

- за администрация и отчитане на дейността;

- за да се свързваме с Вас;

- да защитим правата и законните си интереси в случай на съдебен и извънсъдебен спор, включително във връзка с посредническия ни договор с Работодател;

- за статистически цели;

- за легитимния интерес на работодателя бъде информиран и консултиран при наемане на служители;

- за да направим точна преценка за Вашите качества като ползвател на нашите посреднически услуги;

4.6. Нашите законови задължения

В някои случаи обработваме Вашите лични данни, за да изпълним законово задължение, приложимо към нас, каквито са данъчните, счетоводните задължения, както и задълженията ни във връзка със Закона за насърчаване на заетостта.

4.7. Вашият профил

Моля да имате предвид, че услугите, които ние предоставяме са специфични и изискват събиране и обработване на относително голям обем и различни лични данни за Вас. Това често изисква да създадем Ваш профил, като наш клиент – физическо лице, за да можем да Ви предоставим нашите услуги и да се съобразим с Вашите желания, с Вашата работна характеристика /образование, квалификации и други/. Така ще можем да Ви свържем с подходящите и желани от Вас работодатели. Профилът включва анализ на информацията, която имаме за Вас, както и нашата характеристика за Вас като потенциален служител и/или за конкретни позиция, съобразно изискванията на Работодателя. Ние споделяме информация от Вашия профил с работодателите с оглед техния легитимен интерес да подберем за тях подходящ служител за съответната позиция, както и с оглед на нашия легитимен интерес по този начин да им предоставим качествена услуга по посредничество.

4.8.Вашето съгласие

В някои случаи ще обработваме Ваши лични данни на основание Ваше съгласие, което ние ще Ви помолим да ни дадете. Следва да знаете, че даването на съгласие винаги е Ваш свободен избор. Има някои случаи, в които недаването на съгласие от Ваша страна би могло да означава, че ние няма да можем да Ви предоставим определена услуга. Например, може да поискаме от Вас съгласие за обработване на Ваша здравна информация, която е необходима с оглед кандидатстването Ви за определена позиция. Ако не ни дадете такова съгласие, това може да прекрати процедурата Ви по кандидатстване.

В случай че обработваме лични данни на основание Вашето съгласие или изрично съгласие, Вие имате право да оттеглите съгласието си по всяко време, без да се засяга законосъобразността на обработването въз основа на съгласие, преди то да бъде оттеглено.

4.9. Специални категории лични данни

Специални категории данни, или още „чувствителни данни”, са тези, разкриващи расов или етнически произход, политически възгледи, религиозни или философски убеждения или членство в синдикални организации, генетични данни, биометрични данни за целите единствено на идентифициране на физическо лице, данни за здравословно състояние, сексуален живот или сексуална ориентация.  

По принцип ние не събираме и обработваме специални категории лични данни, но в някои случаи това може да се окаже необходимо във връзка с нашите услуги, които Вие ползвате. Например, може да се наложи да обработваме информация за Вашето здравословно състояние, която е от значение за кандидатстването Ви за работа. В такива случаи ще поискаме от Вас Вашето изрично съгласие. Моля, не предоставяйте специални категории лични данни, без преди това да сте дали изричното си съгласие.

В случай че обработваме лични данни на основание Вашето съгласие или изрично съгласие, Вие имате право да оттеглите съгласието си по всяко време, без да се засяга законосъобразността на обработването въз основа на съгласие, преди то да бъде оттеглено;

4.10. Длъжни ли сте да ни предоставите Ваши лични данни?

Когато се изисква да събираме лични данни по закон или съгласно условията на договора между нас и Вие не ни предоставяте тези данни при поискване, може да не успеем да изпълним договора (например, да представим Вашата кандидатура на потенциален работодател ). Ако не ни предоставите исканите данни, може да се наложи да не изпълним поисканата от Вас услуга, но ако го направим, ще ви уведомим.

4.11. Повече информация за целите за използване на Вашите данни.

Ще използваме Вашите лични данни само за целта или целите, за които са били събрани, или ако е необходимо, за съвместима цел. За повече информация, моля пишете ни на dpo@easyconsult.eu. В случай че трябва да използваме Вашите данни за несвързана нова цел, ние ще Ви уведомим и ще обясним правните основания за обработване.

4.12. Използване на данните Ви без Ваше съгласие или знание.

Ние може да обработваме личните Ви данни без Ваше знание или съгласие, само когато това се изисква или разрешава от закона.

4.13. Непоискана информация

Понякога Вие ни предоставяте информация, която не ни е необходима с оглед на целта. Съветваме Ви да не правите това. Въпреки че ние ще положим грижа за тази информация, може да се окаже, че  Вие излагате на излишен риск своя личен живот, споделяйки такава информацията.

 1. Маркетинг комуникации.

Нашето правно основание за обработване на Вашите лични данни, за да ви изпратим маркетингови съобщения, е вашето съгласие или законните ни интереси (а именно да развиваме дейността си, като посредник по наемане на работа), като тези съобщения могат да включват информация за наши семинари, събития, обучения и други.

Преди да споделяме Вашите лични данни с която и да е трета страна за нейни маркетингови цели, ние ще  поискаме Вашето съгласие.

5.1. Как да се откажете от нашата маркетингова комуникация?

Може да заявите отказ от изпращане на маркетингови съобщения, като следвате връзките за отказ от всяко изпратено до вас съобщение за маркетинг или, ИЛИ, като ни изпратите отказа си по имейл на [dpo@easyconsult.eu] по всяко време.

Ако се откажете от получаване на маркетингови съобщения, този отказ не се отнася за лични данни, които сте ни предоставили на друго правно основание /например, във връзка с наше законово задължение или на договорно основание/.

 1. Как събираме Вашите лични данни?

Основно получаваме данни от самите Вас. Но е възможно да получаваме данни и от други лица, например от Работодателя, при когото сте отишли на интервю и/или Ви е наел, посредством ползване на нашите услуги. В някои случаи може да събираме информация за Вас от публични източници, както и от Ваши профили в интернет /например в LinkedIn, ако легитимният интерес, на който се позоваваме /да направим точна преценка за Вашите качества като ползвател на нашите посреднически услуги/ не е доминиран от Вашите интереси, основни права и свободи.  

 1. Споделяне на Вашите лични данни с други лица.

7.1. Работодатели.

С цел да изпълним договора за посредничество с Вас, както и този с Работодателя, ние ще предадем Вашите данни, включително данните от Профила Ви, на Работодателя, предлагащ съответната позиция – позицията, за която конкретно кандидатствате по обява или подходяща за Вас позиция, в случай че общо търсите работа чрез нас. Преди да предадем Вашите лични данни на Работодател, който не е изрично идентифициран към момента на Вашето кандидатстване за конкретна позиция, ние ще Ви предоставим такава идентифицираща информация за него, освен ако сте ни упълномощили/възложили да предоставяме Вашите лични данни на всички Работодатели, на които преценим, например.  

7.2. Други лица

Извън потенциалния Ви Работодател, може да споделяме Вашите лични данни със страните, посочени по-долу:

7.2.1. В рамките на нашата група свързани компании, доколкото е приложимо – на основание нашия легитимен интерес да администрираме и отчитаме дейността си.

7.2.2. Доставчици на услуги –  обработващи лични данни. Това могат да бъдат хостинг компании, доставчици на IT услуги, системна администрация, куриери, мобилни оператори. С тях сключваме договори, които гарантират сигурността на Вашите данни.

7.2.3. Други администратори на лични данни, които ни предоставят съответни услуги – банки, одитори, адвокати, професионални консултанти и застрахователи, организатори на събития и други – когато това е необходимо за нашия легитимен интерес да ни предоставят определена услуга.

7.2.4. Публични органи, които изискват от нас деклариране на дейности по обработване, например Агенцията по заетостта и Инспекцията по труда, които имат правомощия по отношение на нашата дейност като посредник по наемане на работа.

7.2.5. Трети страни, на/с които продаваме, прехвърляме или обединяваме части от нашия бизнес или нашите активи – когато и доколкото това е необходимо с оглед техния легитимен интерес да извършат анализ на нашата дейност и да сключат съответната сделка.​​​​​​​

 1. Международно предаване на данни

Личните данни се обработват обикновено в рамките на Европейския съюз или на Европейското икономическо пространство; ние не възнамеряваме да прехвърляме лични данни в други държави („трети държави”).

8.1. Предаване на лични данни към „трета Държава”.

Ако предаваме Ваши лични данни към „трета държава”, ние гарантираме, че преди такова предаване е осигурено необходимото ниво на защита на данните в съответната трета държава или при получателя в тази третата държава. Това може да се основава на решение на Европейската комисия относно адекватното ниво на защита на данните в определена трета държава като цяло. Като алтернатива, предаването на данни може да се основава на т. нар. „Стандартни договорни клаузи в ЕС”, договорени с получателя, или ако получателите са в САЩ – на базата на спазването на условията на програмата за защита на неприкосновеността на личния живот между САЩ и ЕС. Ще се радваме да Ви предоставим допълнителна информация за подходящите и уместни гаранции за поддържане на подходящо ниво на защита на данните при поискване. Информация за участниците в програмата за защита на неприкосновеността на личния живот между САЩ и ЕС можете да намерите на www.privacyshield.gov/list

 1. Сигурност на информацията

Ние сме въвели мерки за сигурност, за да предотвратим случайно изгубване, използване, промяна, разкриване или достъп до вашите лични данни без разрешение. Ние също така предоставяме достъп до Вашите лични данни само на тези служители и партньори, които имат бизнес необходимост да имат достъп до такива данни. Те ще обработват вашите лични данни само по нашите указания и те трябва да ги пазят поверително.

 1. Срок за съхранение на данните

Ще запазим Вашите лични данни само толкова дълго, колкото е необходимо, за да изпълним целите, за които сме ги събрали, включително за целите на спазване на законови, счетоводни, данъчни или отчетни изисквания.​​​​​​​

Когато решаваме какъв е точният срок за съхранение на данните, ние вземаме предвид техния обем, естеството и чувствителността, потенциалния риск от вреди от неразрешено използване или разкриване, целите на обработване, ако те могат да бъдат постигнати чрез други средства и законови изисквания.

При някои обстоятелства може да анонимизираме Вашите лични данни за изследователски или статистически цели, в който случай можем да използваме тази информация за неограничен период от време без допълнително уведомление до Вас. 

 1. ВАШИТЕ ПРАВА

11.1. При определени обстоятелства, по закон, имате право да:

11.1.1. поискате достъп до личната Ви информация (обикновено наричано "заявка за достъп от субекта на данните"). Това Ви дава възможност да получите копие от личната информация, която съхраняваме за вас, и да проверите дали ние я обработваме законосъобразно.

11.1.2. поискате корекция на личната информация, която държим за Вас. Това Ви позволява да коригирате и актуализирате непълна или неточна информация, която държим за Вас.

11.1.3. поискате изтриване на Вашата лична информация. Това Ви дава възможност да ни помолите да изтрием или премахнем личната информация, когато не е налице основателна причина да продължим да я обработваме. Имате право да поискате от нас да изтрием или премахнем Вашата лична информация и в случая, когато сте упражнили правото си да възразите срещу обработването (вижте по-долу).

11.1.4. възразите срещу обработването на личните Ви данни, когато основаваме обработването на наш легитимен интерес (или такъв на трета страна) и са налице основания, свързани Вашата конкретна ситуация. Освен това, имате право да възразите, когато обработваме вашата лична информация за целите на директния маркетинг, включително в случаи на профилиране.

11.1.5. поискате ограничаване на обработването  на личната Ви информация. Това Ви позволява да ни помолите да спрем обработването на лична информация за Вас, например ако искате да установим точността или основанието за нейното обработване.

11.1.6. поискате прехвърляне на Вашата лична информация на друга страна /право на преносимост/.

11.1.7. оттеглите съгласието си - в случай че обработваме лични данни на основание Вашето съгласие или изрично съгласие, Вие имате право да оттеглите съгласието си по всяко време, без да се засяга законосъобразността на обработването въз основа на съгласие, преди то да бъде оттеглено.

Може да видите повече за тези права също на сайта на Комисията за защита на личните данни.

11.2. Упражняване на правата Ви.

Ако желаете да упражните някое от правата, посочени по-горе, или да получите повече информация за него, моля, изпратете ни имейл на адрес dpo@easyconsult.eu, или ни изпратете писмо на нашия физически адрес, посочен в т. 3.

Няма да плащате такса за достъп до личните Ви данни (или за упражняване на някое от другите права). Въпреки това, може да наложим разумна такса, ако молбата Ви е очевидно неоснователна, повтаряща се или прекомерна, или ще откажем да изпълним молбата Ви при тези обстоятелства.  

Може да се наложи да поискаме от Вас конкретна информация, за да ни помогнете да потвърдим самоличността Ви и да гарантираме Вашето право на достъп до Вашите лични данни (или да упражнявате някое от другите Ви права). Това е мярка за сигурност, която гарантира, че личните данни не се разкриват на лице, което няма право да ги получи. Също така може да се свържем с Вас, за да Ви поискаме допълнителна информация във връзка с Вашето искане за ускоряване на отговора.

Опитваме се да отговорим на всички легитимни искания в рамките на един месец. Понякога може да ни отнеме повече от месец, като в този случай ще Ви уведомим за това.

 1. ВАШЕТО ПРАВО НА ЖАЛБА ДО НАДЗОРЕН ОРГАН.

Ако не сте доволни от каквито и да било аспекти на това как събираме и използваме Вашите данни, имате право да подадете жалба до съответния компетентен Надзорен орган. Комисията за защита на личните данни е Надзорният орган на Република България, определена със Закона за защита на личните данни, както следва:

Адрес: София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2, GPS координати: N 42.668839 E 23.377495. Център за информация и контакти - тел. 02/91-53-518. Електронна поща: kzld@cpdp.bg. Интернет страница: www.cpdp.bg

Ще Ви бъдем благодарни, ако първо се свържете с нас, в случай на оплакване, за да се опитаме да Ви помогнем.

 1. ПРОМЯНА НА НАСТОЯЩАТА ПОЛИТИКА

Ние имаме право да променяме и актуализираме настоящата Политика. Ще публикуваме такива промени на нашия уебсайт www.easyconsult.eu. Ако тези промени са съществени, то ние ще Ви информираме допълнително за това на Вашия имейл или друг подходящ начин за контакт с Вас.

ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ НА РАБОТНИЦИ/СЛУЖИТЕЛИ ПРИ ВРЕМЕННА РАБОТА

ВЪВЕДЕНИЕ

Ние, „ИЗИ КОНСУЛТ” ООД /ИЗИ КОНСУЛТ, ЕИК: 115829812, седалище и адрес на управление: гр. София, район “Младост”, ж.к. „Младост 4”, Бизнес Парк София, Сграда 15, партер ("ние" или "нас") приемаме много сериозно неприкосновеността на личния Ви живот и сигурността на Вашите лични данни.

В тази Политика ние Ви обясняваме как събираме и използваме Вашите лични данни преди възникване, по време на и след прекратяване на Вашите отношения с нас по трудов договор за временна работа в съответствие с Общия регламент за защита на данните (ОРЗД) и е във връзка с нашата дейност като Предприятие, което осигурява временна работа. Ние, „ИЗИ КОНСУЛТ” ООД, сме Администратор по отношение на Вашите лични данни и носим отговорност за тях. Политиката се отнася за всички настоящи и бивши служители на временна работа и не е част от трудов договор или друг договор за услуги с нас.

Много важно е информацията, която имаме за Вас, да бъде вярна и актуална. Моля, информирайте ни при промени или ако забележите грешки.

Възможно е да актуализираме тази Политика по всяко време. Понякога може да ви предоставим и допълнителни уведомления за начина на обработване на личните Ви данни.

ПРИНЦИПИ ЗА ЗАЩИТА НА ДАННИТЕ

Ангажираме се да спазваме законодателството за защита на личните данни, включително шестте принципа на ОРЗД, които са:

 1. Да обработваме личните Ви данни законосъобразно, справедливо и по прозрачен начин.
 2. Да събираме вашите лични данни само за конкретни, изрични и легитимни цели, за които  Ви информираме и да не ги използваме по начин, който е несъвместим с тези цели (освен ако не сме ви уведомили и обяснили законосъобразното основание, което ни позволява да го направим ).
 3. Да обработваме вашите лични данни само до степента, необходима за постигане на целите, за които Ви информираме.
 4. Да поддържаме Вашите лични данни точни и актуални, за което и Вие съответно ще ни подпомагате.
 5. Да запазим личните Ви данни само толкова дълго, колкото е необходимо за целите, за които ви информираме.
 6. Да запазим сигурността на Вашите данни.

ОТГОВОРНОСТ НА ПРЕДПРИЯТИЕТО ПОЛЗВАТЕЛ

Като предприятие, което осигурява временна работа ние сключваме трудов договор с Вас, по силата на който Вие полагате труд в Предприятието ползвател – под негово ръководство и контрол. Когато такъв трудов договор бъде сключен с Вас, Ваши лични данни се обработват както от нас, така и от Предприятието ползвател и последното също носи отговорност за тях като Администратор на лични данни. Ако имате въпроси за това как се обработват лични данни, може да се обърнете към нас или Предприятието ползвател.

ЛИЧНИ ДАННИ, КОИТО ОБРАБОТВАМЕ

„Лични данни” означава всякаква информация за дадено лице, която може да идентифицира това лице, както и всякаква друга информация, отнасяща се до идентифицирано лице. Анонимната информация не представлява лични данни. Има "специални категории" по-чувствителни лични данни, които изискват по-високо ниво на защита, като вашата етническа принадлежност и това дали сте член на синдикат.

Ние събираме, съхраняваме и използваме лични данни за Вас, като голяма част от тази информация е във връзка с Вашето ежедневно взаимодействие с Предприятието ползвател. Такива данни са, например: 

 • Вашите имена, обръщение, адреси, телефонни номера и лични имейл адреси.
 • Дата на раждане и ЕГН /единен граждански номер/ или личния номер - за чужденец.
 • Пол.
 • Семейно положение и информация за лица, които са зависими от Вас /например, Вашите деца/.
 • Информация за контакт с Ваши близки в спешни случаи.
 • Данни за Вашата банкова сметка, за извършени плащания на заплати, обезщетения и други, информация за Вашия данъчен статут.
 • Информация за трудово възнаграждение, годишен отпуск и друг вид отпуск, както и за основанията за такъв, пенсия, обезщетения, бонуси и допълнителни придобивки.
 • Начална дата на наемането Ви при нас, период на наемане, информация относно прекратяване на трудовия Ви договор.
 • Място на работа и работното място.
 • Копие от свидетелството за управление, ако е необходимо.
 • Информация от процеса на наемането Ви (включително копия на документация за право на работа, справки и друга информация, включена в автобиография или мотивационно писмо или като част от процеса на кандидатстване).
 • Информация и документи за Вашето образование, квалификация.
 • Информация за участието Ви в обучения, тиймбилдинг и други събития, свързани с работата Ви.
 • Информация относно Вашата работа (включително длъжности, длъжностни характеристики, трудова история, работно време, документи за инструктажи и професионални членства, информация за Ваш служебен имейл, служебен телефон).
 • Подробности за текущо  и предишно възнаграждение.
 • Информация за ефективността и представянето Ви.
 • Информация, свързана с дисциплинарни нарушения и оплаквания спрямо Вас.
 • Записи от видеонаблюдение и друга информация, получена чрез електронни средства, като например система за контрол на достъпа, ако такива се извършват от Предприятието ползвател и е необходимо ние да обработваме такива /например във връзка с дисциплинарна отговорност/.
 • Информация относно наложени запори на вземанията Ви от нас и свързаната с това информация.
 • Снимки.
 • Друга информация за Вас, която получаваме от Предприятието ползвател във връзка с работния процес и изпълнението на договорите с Вас и Предприятието ползвател.

Също така може да събираме, съхраняваме и използваме следните "специални категории" с по-чувствителна лична информация:

 •  Членство в синдикати.
 • Информация за Вашето здраве, включително медицински състояния, здравни досиета, болнични листове, медицинско свидетелство.
 • Информация за Вашето съдебно /криминално/ минало.

КАК СЪБИРАМЕ ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Ние събираме лични данни за Вас в процеса на набиране на персонал, например директно от Вас или от самото Предприятие ползвател. Възможно е понякога да събираме допълнителна информация от професионални сайтове, като LinkedIn.

По време на действие на договора ние получаваме лични данни от: самите Вас, Предприятието ползвател, от трети страни, например  клиенти на Предприятието ползвател, с които Вие сте в контакт.

КАК ИЗПОЛЗВАМЕ ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ

Ние ще обработваме Вашите лични данни, само ако имаме законово основание за това. Най-често ще използваме Вашите лични данни при следните обстоятелства:

 1. Когато това ни е необходимо, за да изпълняваме трудовия договор за временна работа, сключен помежду ни или друг, сключен между нас договор.
 2. Когато трябва да спазим законово задължение.
 3. Когато е необходимо за нашите легитимни интереси (или тези на трета страна – най-често Предприятието ползвател), в случаите когато Вашите интереси и основни права не доминират пред такива интереси.

Също така можем да използваме Вашите лични данни в следните ситуации, макар и много рядко приложимо на практика:

 1. Когато трябва да защитим Ваши жизненоважни интереси (или такива интереси на друго лице).
 2. Когато това е необходимо за изпълнение на задача в обществен интерес или при упражняване на официални правомощия.

ЦЕЛИ, ЗА КОИТО НИЕ ОБРАБОТВАМЕ ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ

Ние ще обработваме Вашите лични данни за следните цели:

 • Определяне на условията, при които работите.
 • Проверка дали имате право да работите при нас, съответно в Предприятието ползвател и на съответната длъжност.
 • Заплащане на дължимото Ви се възнаграждение, обезщетения, удържане и внасяне на осигуровки.
 • Осигуряване на съответни бонуси и допълнителни придобивки.
 • Администриране на трудовия Ви договор за временна работа и други договори, сключени с Вас.
 • Администриране на отношенията ни с Предприятието ползвател.
 • Управление и планиране на бизнеса, включително счетоводство и одит.
 • Наблюдение, управление и поставяне на изисквания относно  представянето и ефективността /на служителите и на бизнес процесите/.
 • Вземане/изпълнение на решения относно преразглеждане на заплати.
 • Оценяване на квалификациите за конкретна работа или задача.
 • Събиране на доказателства за възможни оплаквания или дисциплинарни процедури спрямо Вас или спрямо други служители.
 • Вземане на решения за Вашата ангажираност и относно продължаване на трудовите ни отношения;
 • Предприемане на мерки за прекратяване на нашите трудови отношения.
 • Определяне нужда от образование, обучение и развитие.
 • Защита на права в съдебни и извънсъдебни спорове, засягащи Вас или други служители, включително във връзка с трудови злополуки.
 • Установяване на пригодността Ви за работа.
 • Управление на отпуски поради неработоспособност.
 • Спазване на задълженията по отношение на здравето и безопасността.
 • Предотвратяване на измами, кражби и други престъпления.
 • Предотвратяване на административни нарушения.
 • За да се осигури мрежова и информационна сигурност, включително предотвратяване на неоторизиран достъп до нашите /и на Предприятието-ползвател/ компютърни и електронни съобщителни системи и предотвратяване на разпространението на зловреден софтуер. 

Ако решите да не ни предоставите определени лични данни, които сме поискали, може да не успеем да изпълним договореностите си с Вас (например, да ви платим възнаграждение или обезщетение)  или може да ни възпрепятствате да спазим нашите законови задължения (например, да ви издадем и предоставим определени документи, удостоверяващи факти, свързани с трудовото правоотношение).

Понякога може да използваме Вашите лични данни без Ваше знание или съгласие, когато това се изисква или разрешава от закона.

КАК ИЗПОЛЗВАМЕ ЧУВСТВИТЕЛНИ ДАННИ

"Специалните категории" лични данни изискват по-високи нива на защита от нечувствителните данни. За да обработваме такива чувствителни данни, трябва да имаме допълнително основание /условие/. Можем да обработваме специални категории лични данни при следните обстоятелства:

 1. В ограничени случаи, с Вашето изрично писмено съгласие.
 2. Когато трябва да изпълняваме нашите правни задължения или да упражняваме права във връзка с трудовото законодателство.
 3. В други изрично предвидени от ОРЗД случаи, например:

Понякога може да обработваме чувствителни лични данни, когато това е необходимо във връзка с правни искове; когато е необходимо да защитаваме жизненоважните Ви интереси (или интересите на друго лице) и не сте в състояние да дадете вашето съгласие; в случите, в които вече сте предоставили информацията публично.

Ще използваме Вашите чувствителни лични данни по следните начини:

 • Във връзка с Ваши отпуски, които могат да бъдат поради наличие на болест или отпуски, свързани със семейството, за да бъдат спазени трудовите и други закони.
 • Във връзка с Вашето физическо или психическо здраве или статус на инвалидност, за да Ви осигурим здраве и безопасност на работното място и да оценим пригодността Ви да работите, да осигурим подходящи промени в работата Ви, например, при трудоустрояване, за да  администрираме плащания, обезщетения и други, свързани с отсъствия по болест.
 • Във връзка с Вашата информация за членство в синдикати, за да Ви осигурим статут на защита при уволнение и да спазим други законови изисквания.

СЪДЕБНО /КРИМИНАЛНО/ МИНАЛО

Можем да обработваме само данни, свързани с наказателни присъди, когато законът ни позволява да правим това.

АВТОМАТИЗИРАНО ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЯ

Автоматизираното вземане на решения се осъществява, когато електронна система използва лична информация, за да вземе решение без намеса на човек. Имаме право да използваме автоматизирано вземане на решения при следните обстоятелства:

 1. Когато Ви уведомим за такова решение и Ви дадем подходящ срок, за да поискате преразглеждане.
 2. Когато е необходимо, за да сключим или изпълняваме договора си с Вас и са налице подходящи мерки, за да защитите Вашите права.
 3. При ограничени обстоятелства, с Вашето изрично писмено съгласие и ако са налице подходящи мерки, за да защитите Вашите права.

Ако вземем автоматизирано решение въз основа на особено чувствителна лична информация, трябва да имаме изричното Ви писмено съгласие или това трябва да е на база обществен интерес, и отново трябва да сме приложили подходящи мерки за защита на Вашите права.

Няма да бъдете обект на решения, които да окажат значително влияние върху Вас, въз основа единствено на автоматизирано вземане на решения, освен ако нямаме законно основание за това, като съответно следва да Ви уведомим.

РАЗКРИВАНЕ НА ВАШИТЕ ДАННИ ИЗВЪН НАШЕТО ДРУЖЕСТВО

Ние обменяме информация за Вас най-вече с Предприятието ползвател, в което работите, за да изпълняваме задълженията си/упражняваме правата си по договора ни с Вас, по договора ни с Предприятието ползвател и по закон.

Може да се наложи да споделяме Вашите лични данни с други трети страни, включително с доставчици на услуги, например, защото е необходимо да администрираме трудовите си отношения с Вас или когато имаме други легитимни интереси в това отношение. Това могат да бъдат счетоводни фирми, адвокати, одитори и други организации, които ни предоставят услуги.

Можем също така да предадем Вашите лични данни на други субекти в нашата група от компании /включително собственици/, като част от редовните ни отчетни дейности за представяне на компанията, в контекста на бизнес реорганизация или групово преструктуриране, за поддръжка на системата и хостване на данни.

Може да споделяме Вашата лична информация с други трети страни, например в контекста на евентуална продажба или преструктуриране на бизнеса. Също така може да се наложи да споделяме личната Ви информация с държавен регулатор или за друго законово изискване.

Тези лица са длъжни да пазят личните Ви данни поверителни и защитени.

МЕЖДУНАРОДНО ПРЕДАВАНЕ НА ДАННИ

Личните Ви данни се обработват обикновено в рамките на Европейския съюз (ЕС) или на Европейското икономическо пространство (ЕИП).

Ако предаваме информация към „трети държави” /извън ЕС и ЕИП/, ние гарантираме, че преди такова предаване е осигурено необходимото ниво на защита на данните в съответната трета държава или при получателя в тази третата държава. Това може да се основава на решение на Европейската комисия относно адекватното ниво на защита на данните в определена трета държава като цяло. Като алтернатива, предаването на данни може да се основава на т. нар. „Стандартни договорни клаузи в ЕС”, договорени с получателя, или ако получателите са в САЩ – на базата на спазването на условията на програмата за защита на неприкосновеността на личния живот между САЩ и ЕС (EU-US Privacy Shield). Ще се радваме да Ви предоставим допълнителна информация за подходящите и уместни гаранции за поддържане на подходящо ниво на защита на данните при поискване. Информация за участниците в програмата за защита на неприкосновеността на личния живот между САЩ и ЕС (EU-US Privacy Shield) можете да намерите на www.privacyshield.gov/list. 

СИГУРНОСТ НА ДАННИТЕ

Въвели сме подходящи мерки за сигурност, за да предотвратим случайно изгубване, неоторизирано използване или достъп до вашата лична информация, промяна или разкриване.

Въвели сме процедури за справяне с всяко предполагаемо нарушение на сигурността на данните и ще уведомим Вас и всеки компетентен Надзорен орган, когато сме законово задължени да го направим.

СЪХРАНЕНИЕ НА ДАННИТЕ

Ние ще запазим Вашата лична информация само толкова дълго, колкото е необходимо, за да изпълним целите, за които сме я събрали, включително за целите на законови, счетоводни или отчетни изисквания.

За данъчни цели законът изисква от нас да съхраняваме основна информация (включително данни за контакти, идентичност, финансови данни и данни за транзакции) в продължение на пет години /плюс текущата/.

Законът ни задължава да съхраняваме ведомости за заплати за срок от 50 години, считано от 1 януари, следващ отчетния период, за който се отнасят.

В много случаи ще се съобразим с давностните срокове съгласно приложимото законодателство, например, за завеждане на определени искове, което е в наш легитимен интерес.

За да определим подходящ период на съхранение на личните данни, ние вземаме предвид количеството, естеството и чувствителността на личните данни, потенциалния риск от вреди от неразрешено използване или разкриване на Вашите лични данни, целите, за които ние обработваме Вашите лични данни и дали можем да постигнем тези цели чрез други средства, както и отчитаме приложимите законови изисквания.

Във всички случаи ние предприемаме мерки за ограничаване на достъпа до личните данни на съответни етапи, с оглед текущото обработване на данните и съответните цели.

При някои обстоятелства може да анонимизираме Вашата лична информация, така че тя повече да не може да бъде свързана с Вас, в който случай може да използваме тази информация без допълнително уведомление до вас.

При прекратяване на отношенията си с Вас, ние ще запазим и безопасно унищожим Вашата лична информация в съответствие с приложимите закони и разпоредби.

ПРАВА НА ДОСТЪП, КОРЕКЦИЯ, ИЗТРИВАНЕ И ОГРАНИЧАВАНЕ, ПРЕНОСИМОСТ  

Важно е личните данни, които имаме за Вас, да са точни и актуални. В много случаи това е от съществено значение за Вас и Вашите права. Моля, информирайте ни, ако Вашата лична информация се промени.

При определени обстоятелства, по закон, имате право да:

 • поискате достъпдо личната Ви информация (обикновено наричано "заявка за достъп от субекта на данните"). Това Ви дава възможност да получите копие от личната информация, която съхраняваме за вас, и да проверите дали ние я обработваме законосъобразно.
 • поискате корекцияна личната информация, която държим за Вас. Това Ви позволява да коригирате и актуализирате непълна или неточна информация, която държим за Вас.
 • поискате изтриванена Вашата лична информация. Това Ви дава възможност да ни помолите да изтрием или премахнем личната информация, когато не е налице основателна причина да продължим да я обработваме. Имате право да поискате от нас да изтрием или премахнем Вашата лична информация и в случая, когато сте упражнили правото си да възразите срещу обработването (вижте по-долу).
 • възразите срещу обработванетона личните Ви данни, когато основаваме обработването на наш легитимен интерес (или такъв на трета страна) и са налице основания, свързани Вашата конкретна ситуация. Освен това, имате право да възразите, когато обработваме Вашата лична информация за целите на директния маркетинг, както и в случи на профилиране.
 • поискате ограничаванена обработването  на личната Ви информация. Това Ви позволява да ни помолите да спрем обработването на лична информация за Вас, например ако искате да установим точността или основанието за нейното обработване.
 • поискате прехвърлянена Вашата лична информация на друга страна /право на преносимост/.

Може да видите повече за тези права също на сайта на Комисията за защита на личните данни.

Ако искате да упражните някое от горните Ви права, моля, изпратете ни имейл на dpo@easyconsult.eu, или представете писмено искането си на нашия адрес. Ние ще Ви подпомогнем във формулирането на Вашите искания, включително като Ви предоставим и съответни формуляри, улесняващи процеса.

Няма да плащате такса за достъп до личните Ви данни (или за упражняване на някое от другите права). Въпреки това, може да наложим разумна такса, ако молбата Ви е очевидно неоснователна, повтаряща се или прекомерна, или ще откажем да изпълним молбата Ви при тези обстоятелства.

Може да се наложи да поискаме от вас конкретна информация, за да ни помогнете да потвърдим самоличността Ви и да гарантираме Вашето право на достъп до Вашите лични данни (или да упражните някое от другите Ви права). Това е мярка за сигурност, която гарантира, че личните данни не се разкриват на лице, което няма право да ги получи. Също така може да се свържем с Вас, за да Ви поискаме допълнителна информация във връзка с Вашето искане за ускоряване на отговора.  

Опитваме се да отговорим на всички легитимни искания в рамките на един месец. Понякога може да ни отнеме повече от месец, като в този случай ще Ви уведомим.

Ако не сте доволни от каквито и да било аспекти на това как събираме и използваме Вашите данни, имате право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни - Надзорният орган на Република България, определена със Закона за защита на личните данни, както следва:

Адрес: София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2, GPS координати: N 42.668839 E 23.377495. Център за информация и контакти - тел. 02/91-53-518. Електронна поща: kzld@cpdp.bg. Интернет страница: www.cpdp.bg.

Ще Ви бъдем благодарни, ако първо се обърнете към нас, в случай на оплакване, за да можем да се опитаме да Ви помогнем.                              

ПРАВО НА ОТТЕГЛЯНЕ НА СЪГЛАСИЕ

В малкото случаи, при които може да сте предоставили Вашето съгласие за събирането, обработването и предаването на Вашата лична информация за определена цел, имате право да оттеглите Вашето съгласие за това конкретно обработване по всяко време. За да оттеглите Вашето съгласие, моля, свържете се с нас по указания по-горе начин във връзка с другите Ви права. След като получим известие, че сте оттеглили съгласието си, няма да обработваме повече информацията Ви за целта или целите, за които първоначално сте се съгласили, освен ако не приложим друго правно основание, за което ще Ви уведомим. Оттеглянето на съгласието не засяга законосъобразността на обработването въз основа на даденото съгласие, преди то да бъде оттеглено.

ВАШИЯТ КОНТАКТ С НАС ВЪВ ВРЪЗКА С ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ

Ако имате въпроси относно тази Политика и за това как обработваме Вашите лични данни,  моля свържете с нас на имейл: dpo@easyconsult.eu

Бисквитки

Този уебсайт използва ограничен брой “бисквитки”, за да направи сърфирането Ви по-лесно. “Бисквитката” е малък текстов файл, който сайтът прехвърля на твърдия диск на компютъра Ви за продължението на сесията или перманентно. “Бисквитките” позволяват да бъде запаметена анонимна информация за Вашите действия и предпочитания на сайта (например размер на шрифта, език и други настройки). “Бисквитките” се използват с няколко цели – функционални (за да функционира правилно уебсайта), аналитични (за анонимно проследяване на трафика към уебсайта) и маркетингови (за подобряване на промоциите свързани със сайта).

Когато се създават, "бисквитките" обикновено не съдържат никаква лична информация. Те не сканират компютъра Ви. Всяка лична информация, която биха могли да съдържат, е резултат от собствения Ви принос във формата на уебсайта. Когато дадена "бисквитка" съхранява лична информация, тази информация е кодирана по такъв начин, че тя е нечетлива за всяка трета страна, която случайно влиза в папката Ви с "бисквитки". Единственият компютър, който може да чете и декодира информацията, е сървърът, който е създал "бисквитката".

Какви “бисквитки” използваме на този уебсайт?

Сесийни “бисквитки”

Това са временни “бисквитки", които остават във файла с "бисквитките" на Вашия уеб браузър само за продължителността на посещението Ви и се изтриват, когато затворите браузъра. Целта на тези “бисквитки” е функционална.

“Бисквитки” от трети страни

Това са “бисквитки”, поставени от външни доставчици като Google Analytics и Facebook. Те могат да бъдат сесийни или постоянни, като тяхната цел e аналитична и маркетингова. Администраторът на уебсайта няма контрол над тези “бисквитки”.

Какво да направите, ако не желаете “бисквитки”?

 • Не натискайте “Съгласен съм” в карето, информиращо Ви за използването на “бисквитки”.
 • През настройките на браузъра си, блокирайте бъдещи “бисквитки”. Можете и да изтриете вече съществуващите.
 • През операционната си система (например Windows, Mac), изтриите всички “бисквитки” от правилната папка.

Ако искате да получите допълнителна информация за “бисквитките”, моля, посетете http://www.allaboutcookies.org/.

Бисквитки

Този уебсайт използва ограничен брой “бисквитки”, за да направи сърфирането Ви по-лесно. “Бисквитката” е малък текстов файл, който сайтът прехвърля на твърдия диск на компютъра Ви за продължението на сесията или перманентно. “Бисквитките” позволяват да бъде запаметена анонимна информация за Вашите действия и предпочитания на сайта (например размер на шрифта, език и други настройки). “Бисквитките” се използват с няколко цели – функционални (за да функционира правилно уебсайта), аналитични (за анонимно проследяване на трафика към уебсайта) и маркетингови (за подобряване на промоциите свързани със сайта).

Когато се създават, "бисквитките" обикновено не съдържат никаква лична информация. Те не сканират компютъра Ви. Всяка лична информация, която биха могли да съдържат, е резултат от собствения Ви принос във формата на уебсайта. Когато дадена "бисквитка" съхранява лична информация, тази информация е кодирана по такъв начин, че тя е нечетлива за всяка трета страна, която случайно влиза в папката Ви с "бисквитки". Единственият компютър, който може да чете и декодира информацията, е сървърът, който е създал "бисквитката".

Какви “бисквитки” използваме на този уебсайт?

Сесийни “бисквитки”

Това са временни “бисквитки", които остават във файла с "бисквитките" на Вашия уеб браузър само за продължителността на посещението Ви и се изтриват, когато затворите браузъра. Целта на тези “бисквитки” е функционална.

“Бисквитки” от трети страни

Това са “бисквитки”, поставени от външни доставчици като Google Analytics и Facebook. Те могат да бъдат сесийни или постоянни, като тяхната цел e аналитична и маркетингова. Администраторът на уебсайта няма контрол над тези “бисквитки”.

Какво да направите, ако не желаете “бисквитки”?

 • Не натискайте “Съгласен съм” в карето, информиращо Ви за използването на “бисквитки”.
 • През настройките на браузъра си, блокирайте бъдещи “бисквитки”. Можете и да изтриете вече съществуващите.
 • През операционната си система (например Windows, Mac), изтриите всички “бисквитки” от правилната папка.

Ако искате да получите допълнителна информация за “бисквитките”, моля, посетете http://www.allaboutcookies.org/ .